Uppdaterad information om coronaviruset

Sedan slutet av januari 2020 bevakar Jönköping University läget vad gäller coronaviruset och vi följer information och rekommendationer från Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten löpande. Studenter och medarbetare uppmanas fortsatt att hålla sig uppdaterade från myndigheterna.

Uppdaterad information hittas på ju.se/corona

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är mycket hög både för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands och för allmän smittspridning i Sverige. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i Sverige och omvärlden.

Beredningsgrupp inrättad

Agneta Marell, rektor vid Jönköping University har beslutat att inrätta en särskild beredningsgrupp för hantering av frågor kopplade till Coronavirusets spridning. Gruppen ska hantera frågor som påverkar Jönköping University.

Gruppens uppdrag är att:

 • Bevaka nuläget i Sverige och övriga världen samt inhämta information kring och analysera risker med olika tänkbara framtida scenarier.
 • Föreslå JU-övergripande åtgärder för att förebygga och minska smittspridning och minimera negativ påverkan på JU:s verksamhet, innefattande personal, studenter och partners.
 • Säkra en JU-övergripande beredskap för tydlig och säker hantering och ett snabbt genomförande av beslutande åtgärder.
 • Säkra en tydlig JU-övergripande kommunikation.

Gruppen består av representanter från Stiftelsen och samtliga dotterbolag. Dessutom ingår lokala representanter från fackliga organisationer och Jönköpings studentkår. Alla ordinarie ledamöter har dessutom en personlig ersättare.

Beslutet trädde i kraft den 10 mars 2020.

Angående resor

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, avråder JU alla studenter och anställda från resor till nedan listade områden. Alla tjänsteresor till och besök från dessa områden ska ställas in.

 • Kina inkl. Hongkong och Macao
 • Sydkorea
 • Iran
 • De italienska regionerna: Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.

Avrådan gäller tills vidare och listan kan komma att uppdateras.

Anställda och studenter som nyligen vistats i land eller region som nämns ovan, privat eller på tjänsteresa, uppmanas att arbeta/studera hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige.

Samtliga studenter som planerat utbytesstudier i berörda områden under våren har blivit kontaktade av JU och uppmanats att följa utvecklingen och UD:s rekommendationer. Om du, som student, inte har blivit kontaktad och har frågor, vänligen vänd dig till International Office på JU.

Anställda eller studenter som befinner sig utomlands i en region påverkad av coronaviruset uppmanas att följa de instruktioner som ges från lokala myndigheter och den svenska ambassaden i landet. Om du har utländskt pass, följ även informationen från utlandsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom läget kan förändras snabbt rekommenderar vi alla att fortlöpande ta del av UD:s reseinformation samt Folkhälsomyndighetens information och bedöma om det är lämpligt att resa.

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att inte bidra till spridning av felaktig information eller göra antaganden baserade på bristande uppgifter. Håll dig därför uppdaterad via ansvariga myndigheters webbsidor. Dessa uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande.

Se länkar nedan:

Informationen kommer uppdateras fortlöpande. Om du har frågor:

 • För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.
 • Du kan ringa 113 13 för svar om coronavirussjukdom covid-19. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.
 • Medarbetare kan vid frågor kontakta närmsta chef.
 • Studenter kan även kontakta Studenthälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för stöd

corona

2020-02-27