Anpassning av campusbaserad undervisning till hösten

Jönköping Universitys vårtermin och sommarkurser kommer att genomföras på distans men ambitionen är att bedriva undervisningen på campus från och med höstterminens start 2020, med fortsatt hänsyn till rekommendationer och riktlinjer.

Jönköping University kommer att planera för campusbaserad undervisning från och med höstterminens start 2020. Beslutet är taget efter diskussioner i JU ledningsgrupp och bygger på scenariot att höstens rekommendationer och riktlinjer medger att det går att genomföra campusbaserad undervisning.

De diskussioner som förts har utgått från olika scenarier och har resulterat i inriktningsbeslutet att planera för att verksamheten ska kunna genomföras på campus från och med höstterminens start. Vårterminen slutförs som planerat på distans och alla sommarkurser kommer att genomföras på distans.

En intern arbetsgrupp kommer att tillsättas för att utreda och ta fram kriterier och riktlinjer för hur verksamheten ska genomföras i praktiken med anpassning och hänsyn till smittspridning. Kriterierna kommer att tas fram med hänsyn till att olika utbildningar har olika behov.

- Vi vill ge vår personal och våra studenter, både nuvarande och blivande, den viktiga möjligheten att kunna planera framåt. Därför har vi tagit ett inriktningsbeslut angående undervisningen i höst. Vi planerar för anpassade campusstudier som tar hänsyn till nationella riktlinjer och rekommendationer, säger rektor Agneta Marell vid Jönköping University.

2020-05-13