Digitalt diskussionsforum för länets företagare

Jönköpingsregionens företagare har till följd av den rådande pandemin ställts inför en rad nya stora utmaningar under osäkra förhållanden. Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University och Handelskammaren Jönköpings län har därför lanserat ett digital diskussionsforum – Företagsforum Jönköpings län, dit företagare har bjudits in till samtal för att utbyta erfarenheter men även för att blicka framåt.

Kajsa Haag, co-director CeFEO

Varannan måndag fram till sommaren bjuder CeFEO och Handelskammaren Jönköpings län in regionens företagare kostnadsfritt till diskussionsforum via Zoom. Värdar för forumet är Kajsa Haag, co-director CeFEO och Helena Zar Vallin, vd för Handelskammaren i Jönköping och vid varje tillfälle medverkar även en panel av en företagare som delar sin erfarenhet och erfarna företagsforskare från JIBS som ger sina perspektiv på de frågor som diskuteras.

- Vi kände att vi ville göra något extra för vårt lokala näringsliv nu, vara tillgängliga, så nu ställer vi centrets kunskap till förfogande i detta öppna format, säger Kajsa Haag.

Vid första tillfället, den 4 maj, så deltog Lucia Naldi, professor i företagsekonomi, och Anders Melander, docent i företagsekonomi. Anders Melander pratade om lärdomar vi kan dra från finanskrisen 2008 och beskrev vikten av rätt strategisk flexibilitet i kristid. Lucia Naldi presenterade sin inriktning på tillväxt och internationalisering och frågade företagarna om deras nuvarande utmaningar. Doxa Plast var företaget som stod i fokus och presenterades av vd Sandra-Stina Vesterlund.

Vi det andra tillfället, den 18 maj, så deltog Leona Achtenhagen, professor i företagsekonomi, och Ethel Brundin, professor i företagsekonomi. FC Gruppens vd, William Axelsson, pratade om hur de hanterar den dramatiska nedgången för deras bransch, besöksnäringen. Han svarade på frågor om hur man leder företaget när inget går att planera, hur man hanterar sin och andras frustration och hur man kan tänka entreprenöriellt. Ethel Brundin och Leona Achtenhagen kommenterade William Axelsson upplevelser ur sina forskningsperspektiv om ledarskap och entreprenörskap.

- Vi har utvecklat formatet till mer dialog mellan företagarna och forskarna. Inga presentationer utan samtal. Det är mycket inspirerande att höra hur företagarna vägrar ge upp och hur deras agerande kan förstås utifrån forskningsresultat i frågan. Jag hoppas fler företagare passar på att delta nästa gång för att bara lyssna, ställa frågor eller kommentera, säger Kajsa Haag.

Nästa tillfälle äger rum måndagen den 1 juni klockan 15.00, då deltar Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi, samt Timur Uman, biträdande professor i företagsekonomi. Temat för forumet är motståndskraft och företaget i fokus är Göhlins i Gnosjö och dess VD Ludvig Göhlin.

Läs mer om Företagsforum Jönköpings län på https://www.cefeo.org/meeting/

2020-05-25