Jönköping University beviljas medel från STINT

Jönköping University beviljas strategiska medel från STINT för ett internationaliseringsprojekt som heter ”Towards inclusive internationalization: international understanding and intercultural competence of students and faculty”. Ytterligare medel från STINT ges till Jönköping International Business School vid JU tillsammans med Stockholm School of Economics för ett ”trans-African Internationalization Project: Building knowledge through networks.”

STINT är Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning. Medlen delas ut i konkurrens med andra svenska lärosäten.

Framgångsrik JU-ansökan

Syftet med det första JU-projektet är att utveckla, genomföra och utvärdera aktiviteter för att främja internationell förståelse och interkulturell kompetens hos studenter och fakulteter.

– Vi tycker att detta är aktuellt och nödvändigt, och vi är mycket glada över att vi har fått denna finansiering från STINT, säger professor Lucia Naldi, rektorsråd för internationalisering vid Jönköping University.

Överallt ökar uppmärksamheten för att skapa inkluderande lärandemiljöer som ger internationell förståelse och interkulturell kompetens för alla studenter. Detta projekt kommer att bidra till att vidareutveckla JU:s internationella profil och åtagandet att samskapa kunskap med viktiga intressenter – både lokalt och globalt.

”Genom samarbeten, internationella relationer och globalt fokus är vi en ledande kunskapsmiljö” – detta enligt JU:s nya vision. Detta STINT-projekt överensstämmer med JU:s prioriteringar och har JU-ledningens strategiska och ekonomiska åtaganden. Det är en verklig strävan att samarbeta över fackhögskolegränser och med utvalda partneruniversitet. Projektet syftar till att starta hösten 2020 och kommer att inkludera medlemmar från skolorna vid JU inklusive JUE och universitetsledare samt Internationella kontoret.

Ytterligare en framgångsrik ansökan

Jönköping International Business School vid Jönköping University är tillsammans med Stockholm School of Economics, del av ännu en framgångsrik ansökan som tilldelades medel av STINT. Projektet heter ” Stockholm School of Economics (SSE) and Jönköping International Business School (JIBS) trans-African Internationalization Project: Building knowledge through networks.”

2020-06-12