Ny civilingenjörsutbildning i datateknik på JU

En ny civilingenjörsutbildning i datateknik startar hösten 2021 på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Hösten 2021 startar Tekniska Högskolan i Jönköping en ny civilingenjörsutbildning i datateknik.

Jönköping University ökar sitt utbildningsutbud och startar en ny civilingenjörsutbildning i datateknik på Tekniska Högskolan till hösten 2021.

- Det finns många företag i regionen och även nationellt som behöver anställa kvalificerade studenter som har djupare tekniska kunskaper inom IT-området. Därför startar vi en femårig civilingenjörsutbildning inom datateknik. Den nya utbildningen är framtagen i samverkan utifrån företagens behov och är knuten till JU:s forskning inom artificiell intelligens (AI) och datateknik, säger Patrik Cannmo, utbildningschef vid Tekniska Högskolan.

Civilingenjörsutbildningen i datateknik kommer att ges på svenska, men de två sista åren är på engelska eftersom de kommer att utgöras av masterprogrammet i AI Engineering.

Kraftig expansion

Tekniska Högskolan har expanderat kraftigt inom forskning de senaste åren och antalet registrerade studenter på utbildningsprogrammen har ökat stort. Civilingenjör i datateknik är den andra civilingenjörsutbildningen som startar efter industriell produktframtagning. Sedan tidigare ger Tekniska Högskolan även högskoleingenjörs-, kandidat- och masterutbildningar.

Teknisk bastermin redan i januari

Civilingenjörsutbildningen i datateknik startar i augusti 2021, men redan nu i januari startar teknisk bastermin som är knuten till det nya civilingenjörsprogrammet. Detta är för studenter som behöver läsa upp sin behörighet i matematik, fysik och kemi innan ingenjörsprogrammet startar.

2020-10-08