En unik utbildning banar väg för nytt yrke i Sverige

Fotortist är en helt ny Yrkeshögskoleutbildning som startar i vår på Jönköping University, utbildningen ges på distans och innebär att yrkesrollen Fotortist ser dagens ljus i Sverige.

Närbild på sportskor vid en gångväg

Yrkesrollen Fotortist (efter den internationella professionen Pedorthist) återfinns i en person som arbetar inom ett diabetesteam och hanterar alla fotproblematikens aspekter. I mångt och mycket är yrkesrollen lik en ortopedingenjör, men med specialisering enbart runt fotrelaterade problem – det vill säga en expert inom fot- och sko-området med patient/kundansvar.

- För att täcka behovet av välutbildade patienthandläggare inom området över hela landet har Hälsohögskolan tillsammans men den ortopedtekniska branschen satsat på att utveckla en distansutbildning. I nuvarande plan kommer studenterna att komma till Jönköping vid omkring fem tillfällen under utbildningens två år, då cirka 2–5 dagar per tillfälle. Dessa tillfällen kommer framför allt att handla om viktiga praktiska genomgångar samt examinationer, berättar Simon Ramstrand som lett den arbetsgrupp som tagit fram ansökan om att få starta utbildningen. Utöver Simon Ramstrand har tre externa representanter från den ortopedtekniska branschen ingått.

All teori kommer i princip att kunna läsas på distans via en webbplattform. Den praktiska delen av utbildningen kommer att ske vid LIA-placeringar (LIA står för lärande i arbete, motsvarande praktik) ute på ortopedtekniska avdelningar, med stöd från Hälsohögskolan i form av instruktioner, seminarier och individuell handledning. Förhoppningsvis kommer detta upplägg att gagna verksamheterna både under utbildningstiden och därefter med färdigutbildad personal efter två år.

- Det är fantastiskt roligt att äntligen ha fått till denna utbildning och att Jönköping University tillsammans med den ortopedtekniska branschen får föra in denna nya yrkesroll i Sverige, säger Rickard Bergman, som är ansvarig för Fotortistutbildningen.

Upplägget innebär också att en student skulle kunna bo kvar på hemorten under hela utbildningen, förutsatt att LIA kan erbjudas där. Studenten kan då bli en personalresurs som redan är van att arbeta vid verksamheten och när utbildningen är klar ha en naturlig arbetsplats redo i sin hemregion.

För mer information:

Kontakta programansvarig Rickard Bergman

Mejl: rickard.bergman@ju.se
Telefon: +46 36-10 1273

Läs mer om programmet och hur du ansöker via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2020-10-12