JU-forskning ska minska smittspridningen av covid-19

Beril Sirmacek, forskare på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Beril Sirmacek, universitetslektor på JTH, som kommer att lägga ned mest tid i forskningsprojektet understryker att Crowd Mapper-teamet består av både akademisk och industriell expertis.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova bidrar med cirka en miljon kronor till forskningsprojektet Crowd Mapper på Tekniska Högskolan (JTH), vid Jönköping University (JU).

Projektet syftar till att minska smittspridningen av covid-19-pandemin och utvecklas i nära samarbete med Jönköpingsföretaget ROL Ergo.

- Vi är så glada och har firat varandra med stöttande meddelanden, säger JTH-forskaren Beril Sirmacek, som kommer att lägga ned mest tid i projektet, om Vinnovas besked.

Crowd Mapper ska ta fram ett system för att positionera människors densitet och om möjligt styra deras rörelsemönster. Det kommer att vara ett integritetsbevarande verktyg till övervakning och hantering av de sociala distanseringsreglerna för att minska effekterna av covid-19-pandemin. Systemet använder omgivande sensorer för att kartlägga trängseln i köpcentrum, skolor, bibliotek eller andra byggnader där många människor vanligen vistas. Detta för att anläggningarna ska kunna hållas öppna i en mer kontrollerad form utan att säkerheten försämras. Går det att observera en regelbundenhet i trängseln kan tidtabeller om det upprättas och realtidsuppgifter läggas ut på internet.

- Vi har hört att Crowd Mapper kan vara till stor hjälp i många inomhusområden och hoppas därigenom kunna bromsa spridningen av covid-19 och andra infektioner, säger Beril Sirmacek, universitetslektor på JTH, som forskar inom områdena sensorteknik och AI (Artificiell Intelligens).

Crowd Mapper är en fortsättning på forskningsprojektet MAPPE, där Beril Sirmacek deltog, och som även det utvecklades av JTH och ROL Ergo. Robin Kochauf, som jobbar på Rol Ergos Intelligent Office är tillsammans med Anders Arvidsson och Anders Axelsson från JTH upphovsmän till Crowd Mapper.

- Vi har i flera år samverkat med ROL Ergo inom både undervisning och forskning så vi känner varandra så pass väl att det gick snabbt och enkelt att definiera det här projektet i linje med Vinnovas utlysning, säger Anders Arvidsson, JTH:s projektkoordinator inom Crowd Mapper och avdelningschef för Datateknik och informatik på JTH.

Anders Arvidsson, som jobbar på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Crowd Mapper har möjliggjorts tack vare JTH:s långvariga och nära relationer till regionens företag, understryker Anders Arvidsson, som är en av upphovsmännen till projektet.

Kan komma till direkt nytta under pandemin

Crowd Mapper kan komma till direkt nytta under pandemin, men har enligt Anders Arvidsson även stora kommersiella möjligheter, som att optimera städrutter, ventilation eller belysning. Han ser gärna en fortsättning av projektet med andra delar av SPARK framöver och är övertygad om att det kommer att vara en samproduktion när den är som bäst.

- Mycket av vår forskning kommer att bedrivas på plats på ROL Ergo tillsammans med deras utvecklare, så att resultaten så snabbt som möjligt kan omsättas i en produkt, säger Anders Arvidsson.

Han betonar att Crowd Mapper integrerar undervisande och forskande personal på ett sätt som starkt underlättar framtida projekt inom kunskapsintensiv produktrealisering.

Det har regnat gratulationer över Anders Arvidsson, Beril Sirmacek, Andreas Axelsson och de övriga deltagarna i Crowd Mapper-teamet efter Vinnovas besked.

- Det är verkligen hjärtevärmande, men just nu fokuserar vi på de kommande stegen i projektet istället för att fira, säger Beril Sirmacek, som understryker att hon ingår i ett starkt team med såväl akademisk som industriell expertis.

"Angelägna om att tillföra vår vetenskapliga expertis"

Drygt 1,2 miljoner människor har dött i covid-19 världen över och många länder har tagit stor ekonomisk skada.

- Som en teknisk högskola är vi angelägna om att tillföra vår vetenskapliga expertis för att minska smittspridningen inte bara i Sverige, utan även globalt, säger Beril Sirmacek.

Vinnova bidrar med 995 000 kronor till Crowd Mapper, som ska pågå från november 2020 till september 2021. Beril Sirmacek räknar med att kunna demonstrera Crowd Mapper inom sex månader.

Crowd Mapper utvecklas i nära samarbete med företaget ROL Ergo. Möjligheten att förstå och mäta folkmassor utan att inkräkta på deras integritet är en superaktuell fråga, understryker Robin Kochauf på ROL Ergo.

- Att kombinera teknik och personlig integritet är en utmaning som alla större företag står inför. GDPR var bara ett smakprov på hur vi kommer kravställa databehandling i framtiden, säger Robin Kochauf.

Forskningen inom Crowd Mapper kommer att vara en mycket viktig pusselbit för hur ROL Ergo utvecklar sina kommande generationer av sensorer. Lösningar som gör att människor på ett säkert sätt kan vistas i kontorsmiljöer, butiker och offentliga miljöer är ett naturligt inslag i företagets affärsverksamhet.

- Med Crowd Mapper har vi en unik möjlighet att direkt kunna tillämpa en lösning hos flera av våra kunder på en internationell marknad. Pandemin ställer nya krav på våra leveranser och Crowd Mapper är ett sätt för oss att möta våra kunders önskemål om en säker miljö för anställda och kunder, säger Robin Kochauf.

ROL Ergo samverkar med JTH och JU på flera fronter och Robin Kochauf ser samarbetet som en viktig del av företagets affärsutveckling.

- Vi stöttar forskningen som JTH bedriver och tycker det är viktigt med en levande högskola som en hörnsten i en innovativ tillväxtregion, säger Robin Kochauf.

2020-11-12