100 miljoner kronor till 13 yrkeshögskoleutbildningar vid JU

Campus, Jönköping University.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat Yrkeshögskolan (Yh) på Jönköping University (JU) att starta 13 yrkeshögskoleutbildningar i höst.

Yrkeshögskolan (Yh) på Jönköping University (JU) har beviljats cirka 100 miljoner kronor till att starta 13 yrkeshögskoleutbildningar i höst. Det meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i veckan.

- Det är ett mycket bra resultat för vår del, säger Mats Kihlman, avdelningschef för Yh på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Tolv av de beviljade Yh-utbildningarna tillhör JTH och en ligger under Hälsohögskolan på JU. Det ger JTH en beviljandegrad på 80 procent för utbildningarna man ansökte om, mot rikets 33 procent. JTH får cirka 94 miljoner kronor från MYH för sina utbildningar och Hälsohögskolan knappt fem miljoner kronor. Två av Yh-utbildningarna på JTH är helt nya: Elektroniktekniker och Produktionsledning industriell trähusbyggnation.

Mats Kihlman, avdelningschef på Yrkeshögskolan på JTH.

"Alla utbildningarna är mycket efterfrågade av det regionala näringslivet och det är glädjande att vi har fått dem beviljade", säger Mags Kihlman, avdelningschef på Yrkeshögskolan på JTH.

- Alla 13 utbildningar är mycket efterfrågade av det regionala näringslivet och det är glädjande att vi har fått dem beviljade, säger Mats Kihlman.
Två av utbildningar kommer Yh på JTH att driva tillsammans med utbildnings- och forskningscentret Epic i Växjö. Dessa är Produktionsutveckling samt Process- och automationsingenjör. Mats Kihlman är glad över möjligheten att kunna skapa kompetensförsörjning i en större del av Småland och ser stor potential i ett långsiktigt samarbete i Växjöregionen. Han är mycket stolt över förtroendet att få starta ytterligare 13 Yh-utbildningar i höst.

- Vi har länge bedrivit ett systematiskt samverkansarbete med företag och branschorganisationer i regionen för att i nära samverkan med dessa bidra till regionens kompetensförsörjning, säger Mats Kihlman.

Samtliga beviljade yrkeshögskoleutbildningar baseras på konkreta kompetensbehov hos regionens arbetsgivare, som också varit med och tagit fram utbildningarnas upplägg och innehåll. En Yh-utbildning ger efterfrågad och skräddarsydd kompetens för arbetslivet, betonar Mats Kihlman.


Beviljade utbildningar

Ort

3D-artist – arkitektur, inredningar och produkter

Eksjö

Technical artist – arkitektur, inredningar och produkter

Eksjö

Produktionsutveckling

Värnamo, Jönköping, Ljungby, Växjö

Fastighetsingenjör

Värnamo

Produktionsledning industriell träbyggnation

Nässjö

CNC-tekniker – Blått certifikat automation

Jönköping

Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör

Jönköping

Svetsansvarig IWS och Svetsinspektör IWI-S

Jönköping

Automations- och robotingenjör

Jönköping

Process och automationsingenjör

Jönköping, Växjö

Elprojektör

Jönköping

Elektroniktekniker

Jönköping

Behandlingspedagog - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Eksjö

 

Utbildningarna ges enbart på svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-22