Kurs om familjeföretagande kan stärka och anpassa företag till utmaningarna med Covid-19

Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) vid Jönköping International Business School tar nu emot ansökningar till andra upplagan av sin distanskurs “Family Business Management”.

- Vår forskning visar att famljföretag är väldigt uthålliga i kristider, men de har också sina egna unika utmaningar. Vi vill ge dem den teoretiska kunskapen för att kunna tyda sina egna upplevelser och genom att göra det bli bättre rustade för att kunna ta bättre beslut för sina företag och familjer, säger Massimo Baù, Centerledare för CeFEO.

Head and shoulder portrait shot of Massimo Baù.

Massimo Baù, Centerledare för CeFEO

Likt de flesta företag har Covid-19 inneburit stora utmaningar för famljeägda företag. Forskning har visat att familjeföretag är väldigt olika gentemot andra typer av företagsorganisationer och har sina egna unika styrkor och svagheter när det gäller att möta en kris.

- Utmaningen med Covid-19 är att vara uthållig. Familjeföretag är duktiga på att tänka långsiktigt och de utgör merparten av de äldsta överlevande företagen. Men i deras fall är hela familjens ekonomi uppbyggd kring företaget, så överlevnaden och att hålla företaget levande får en ytterligare känslomässig dimension.

Enligt Massimo Baù är en av de saker som skiljer
familjeföretag från andra företagsorganisationer just begreppet ”socio-emotionell välfärd”.

- Familjeföretag knyter mycket nära relationer, inte bara mellan familjemedlemmar och de anställda, utan med externa intressenter och till och med det samhälle som de finns i. Om ett familjeföretag misslyckas är det inte bara familjen som påverkas. Det kan också ha en förödande inverkan på lokalsamhället, särskilt på landsbygden.

I en tid av stress och osäkerhet, som i en pandemi, är det oerhört viktigt att hantera det emotionella landskapet i ett familjeföretag och alla nära relationer inom dem är avgörande.

- Ägarens roll är så viktig i ett familjeföretag och vi diskuterar detta under kursen. De spelar en nyckelroll i samspelet mellan familje- och icke-familjemedlemmar. Kristider skapar mycket osäkerhet inom företag och god kommunikation är avgörande. Vad vi vet är att familjer ofta inte pratar, de tar känslor och förväntningar för givet. Men att dela osäkerhet och diskutera problem hjälper alla att känna att de är en del av något och det gör det lättare att möta svårigheterna, säger Massimo Baù.

På grund av Covid-19 har tyvärr ett stort antal äldre familjeföretagsledare plötsligt gått bort eller tvingats lämna verksamheten tidigare än väntat på grund av hälsoskäl. Den massiva påverkan detta har på familjeföretag kan inte underskattas, säger Massimo Baù.

- En plötslig död eller förlust av en ägare är en chockerande upplevelse alla i ett familjeföretag. Sorgen och lidandet är mycket större. Pandemin har påskyndat successionsprocesser som förmodligen fanns på plats tidigare. Något som Covid-19 har bekräftat är att företag ofta fokuserar på den närmsta tiden, gör små anpassningar för att överleva men i stort fortsätter med gamla rutiner. Men de kan inte längre bara hålla fast vid det gamla sättet att göra saker på, de måste bli proaktiva och skapa nya strategier. Familjen själv behöver planera för framtiden. Vår kurs kan hjälpa till med detta.

Family Business Management kursen hölls första gången 2019, tack vare finansiering från KK-stiftelsen. Kursen utvecklades av Massimo Baù, Kajsa Haag och Mattias Nordqvist och bygger på 16 år av forskningsbaserade evidens från CeFEO och dess akademiska nätverk.

 

Den börjar 1 Mars 2021 och erbjuder fem olika moduler som består av totalt 15 föreläsningar och 20 digitala möten, och ger 15 högskolepoäng på avanerad nivå. Kursen är helt digital och skräddarsydd för företagsägare och yrkesverksamma som arbetar heltid i eller med familjeföretag, men också nästa generationens familjeföretagsmedlemmar och arvtagare. Kursen är avgiftsfri för EU/EEA medborgare.

 

Läs mer om kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och ansök senast den 21 februari 2021.

2021-02-03