Specialistläkare utbildas i frågor kring döden och sköra äldre

Under fyra dagar har blivande specialistläkare från hela landet deltagit i den högaktuella kursen ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre”, som samarrangerats av Hälsohögskolan vid Jönköping University och Region Jönköpings län.

Varje dag under kursen fokuserade på ett specifikt område inom hemsjukvård och vård av sköra äldre. De blivande specialistläkarna har fått träffa både lokala och nationella experter inom sina respektive områden och föreläsarna har professioner som sträcker sig från läkare och sjuksköterskor till begravningsentreprenörer och forskare. På grund av pandemin hölls kursen den här omgången helt digitalt.

Fyra personer framför en tavla.

Från vänster: Emelie Lind, Daniel Gustafsson, Rosita Nyman och Linda Johansson som alla har varit en del av kursledningen.

”Högt söktryck och höga utvärderingsbetyg”

Daniel Gustafsson, överläkare Region Jönköpings län, var ansvarig för kursen och tycker att deltagarna varit engagerade och fått med sig kunskaper inom flera områden. Utöver kliniska tillstånd som drabbar äldre, nutritionslära, och samverkan mellan region och kommun har man fokuserat på så kallade brytpunktssamtal (samtal som hålls när all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård).

- En god palliativ vård innehåller mycket information, team-arbete, delaktighet för patienten och närstående samt kompetens inom symtomlindring där läkaren har en viktig roll att bidra med ledarskap och kommunikation, inte bara den medicinska biten, säger Daniel Gustafsson.

Kursen är en så kallad SK-kurs (specialistkompetenskurs) som utlyses av Socialstyrelsen och som efter genomförd upphandling beslutat ges vid Hälsohögskolan i samarbete med Region Jönköpings län.

Porträttbild på Lasse Larsmark.

Lasse Larsmark, en av de uppskattade föreläsarna under kursen.

- Söktrycket har ökat stadigt sedan 2017 och kursen får väldigt höga betyg i utvärderingen. Det goda ryktet verkar ha spridit sig i landet, vilket säkert också har bidragit till att vi har fler sökande, berättar Daniel Gustafsson.

Lasse Larsmark arbetar som sjukhuspräst och föreläser under kursen om hur man handskas med rädsla och sorg kring döden. Under sin föreläsning försöker han få deltagarna att tänka utifrån ett psykologiskt och existentiellt perspektiv utöver ett rent medicinskt.

- Jag vill att läkarna ställer sig frågan – vem har jag framför mig, vilket stöd har de behov av? Vissa kanske klarar sig bra då de kan prata med närstående, andra kanske är väldigt ensamma och vissa kan trots att de har närstående ha väldigt svårt att prata om sin sjukdom, det bara låser sig. Därför är det viktigt att vara lyhörd inför varje människas situation, säger Lasse Larsmark.

”Kan aldrig få för mycket information kring brytpunktssamtal”

Leopold Baars arbetar som ST-läkare i allmänmedicin i Grums och var en av kursdeltagarna. Han uppskattar kursen och tycker nästan att den borde ingå i utbildningen för läkare i allmänmedicin.

- Det här har varit en väldigt bra kurs för mig, en del av min tjänst innebär att jag jobbar med ronder på särskilt boende med ett 40-tal patienter, där man ju vårdar de äldsta och sköraste. Dessa kunskaper är väldigt viktiga vilket inte minst har uppmärksammats nu under pandemin. Kursen har varit givande dels genom konkreta tips, dels att få höra hur andra kollegor ute i landet har det, säger han.

En annan av kursdeltagarna, Louise Ekman, ST-läkare i geriatrik vid Dalens Sjukhus i södra Stockholm instämmer.

- Kursen har varit väldigt givande för mig som blivande geriatriker. Vissa delar har jag stött på i tidigare kurser, till exempel delen om brytpunktssamtal, men jag tycker aldrig att man kan få för mycket information kring det och det var också bra med konkreta tips, säger hon.

Karin Erwander som arbetar som ST-läkare i akutmedicin på Östra Sjukhuset i Göteborg tycker att kursen har fungerat bra i det digitala formatet.

- Det är klart att man kan tänka sig att diskussionerna hade blivit djupare, bättre och fler om vi hade kunnat träffas, men jag tycker ändå att det har fungerat bra i det digitala formatet och jag är väldigt glad att den inte blev inställd, som många andra kurser har blivit, säger hon.

Zoomsamtal med tre personer.

Tre av kursdeltagarna, överst Karin Ewermark och Louise Ekman, underst Leopold Baars.

2021-02-12