Först i Sverige med godkänd revision av HR-certifiering

Som första lärosäte i Sverige har Jönköping University (JU) gått igenom första revisionen av det utvecklingsarbete som görs inom ramen för EU-kommissionens certifiering ”HR Excellence in Research” som JU erhöll i december 2018.

Jönköping Universitys certifiering visar att lärosätet har goda förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare utmärkta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser.

Jönköping University gick igenom EU-kommissionens revision utan anmärkningar. Revisorerna uttrycker att JU:s arbete är robust och systematiskt och lärosätet får beröm för att arbeta med stort engagemang i dessa frågor.

– Jag vet att vi är i särklass vad gäller det här arbetet i Sverige, men jag är överraskad över att vi fick en revision som inte innehöll några som helst anmärkningar. Det är stort, säger Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör vid Jönköping University.

Den godkända revisionen innebär att Jönköping University behåller certifieringen och fortsätter processen med att arbeta för en excellent arbetsmiljö för akademiska lärare och forskare. Nästa revison, som bland annat innebär platsbesök från EU-kommissionen, blir om tre år.

Läs mer om "HR Excellence in Research" här.


2021-03-15