Jönköping University skriver under Magna Charta Universitatum

Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om lärosätenas roll i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, bland annat autonomi, självständighet, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning.

– Jönköping University (JU) står bakom de grundläggande värderingar som många europeiska lärosäten har enats om i Magna Charta Universitatum. Det är viktigt för JU att värna autonomi, frihet i forskning och utbildning och internationell mobilitet. En underskrift innebär att vi skriver in oss i en akademisk värdegemenskap tillsammans med övriga Europa och världen, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

JU ansökte om att bli signatär till MCU i februari 2021 och har nu fått denna ansökan godkänd.

– Ansökningsprocessen krävde att vi tillhandahöll detaljer om JU:s policyer och metoder som rör autonomi, akademisk frihet och hur vi integrerar dessa i vår verksamhet. Det är fantastiskt att veta att ledningen för Magna Charta Observatorium ansåg att våra styrdokument och praxis överensstämmer med principerna i MCU, säger Nerrolyn Ramstrand, rektorsråd för internationalisering vid Jönköping University.

De undertecknade lärosätena är anslutna till organisationen genom sitt engagemang att följa principerna i MCU. Signeringen, som sker digitalt i år, är planerad att äga rum i juni 2021.

Om Magna Charta Universitatum:
MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna den 18 september 1988. Dokumentet skrevs då under av 388 europeiska universitetsrektorer, en siffra som i dag är uppe i drygt 900 underskrifter från 88 länder. MCU är oberoende av politiska organisationer och intressegrupper och ses som ett konstitutionellt värdedokument för den internationella universitetsgemenskapen som lärosätena som skriver under förpliktar sig att stödja, främja och försvara.

De grundläggande principerna i MCU är att:

  • Lärosäten är autonoma institutioner.
  • Undervisningen och forskningen vid universiteten får inte vara åtskilda.
  • Frihet gäller inom forskningen och utbildningen, något som statsmakterna och lärosätena inom sina respektive områden måste respektera.
  • Lärosätens ständiga strävan är att uppnå universell kunskap.

Mer information om Magna Charta Universitatum hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2021-04-12