Nya möjligheter för sociala innovationer på EU-nivå

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. Jönköping University och fyra andra svenska lärosäten bildar Mötesplats Social Innovation, MSI och ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation.

– Social innovation är ett ganska brett och vagt begrepp för många men jag är övertygad om att det kommer att förändras nu. Tack vare Europeiska socialfonden har vi genom åren kunnat finansiera social innovation. Yallatrappan är ett av många exempel. Nu har Mötesplats Social Innovation, Reach for Change och Inkludera fått medel från kommissionen vilket kommer hjälpa både oss och aktörer runt om i landet att utveckla social innovation inom ESF+. Jag ser fram emot det, säger Håkan Forsberg, generaldirektör Svenska ESF-rådet.

Sociala innovationer handlar om lösningar som bidrar till att flera människor får det bättre, på samhällsnivå. Det behöver inte heller vara en ny uppfinning, men den kan användas till ett nytt problem, i en ny situation.

EU-kommissionen ser möjligheter med sociala innovationer som fokuserar på att lösa samhällsutmaningar genom samverkan över sektorsgränser. Därför satsar kommissionen nu på att stärka arbetet och utvecklingen genom samarbeten mellan länder inom EU. Flera europeiska konsortier har godkänts och tilldelats EU-medel.

Utveckla social innovation

Under två år fram till sista juni 2023 ska aktörerna i de fyra länderna samla kunskap och utveckla social innovation. Ekosystemen med deras styrkor och svagheter ska kartläggas, en till två sociala innovationsprojekt ska skalas upp, verktyg och metoder för hur man bygger kapacitet för social innovation ska utvecklas och delas och slutligen ska länderna arbeta fram nationella strategier och aktivitetsplaner. Ett mål är att hitta gemensamma lösningar för utmaningar efter pandemin.

"Förbättringar på samhällsnivå"

Sveriges väg till ett europeiskt kompetenscenter gick via svenska ESF-rådet som i höstas utsåg Mötesplats Social Innovation (MSI) vid fem lärosäten över hela landet. Jönköping University arbetar tillsammans med Malmö universitet, Örebro universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, i partnerskap med Reach for Change och Inkludera. Sedan i höstas pågår arbetet med att bilda ett europeiskt konsortium. Sveriges kommer samarbeta med Spanien, tillsammans med Frankrike och Lettland.

– Ett modernt samhälle i ständig förändring ställer krav på nya lösningar där människors behov kan tillgodoses. Genom nya idéer och metoder kommer JU, tillsammans med flera andra lärosäten, att bidra med nationell och internationell utveckling genom sociala innovationer. Det är ännu ett styrkebesked för den verksamhet som bedrivs vid JU, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Mer information

Här kan du hitta mer information om sociala innovationer och MSI vid Jönköping University

Du kan även ta del av nyproducerade filmer kring social innovation:

2021-06-18