Studentsamarbete ger spännande insikter i hur fler kan lockas till kommunen

Ett unikt samarbete mellan Jönköpings kommun, Handelskammaren i Jönköping och studenter från tre fackhögskolor vid Jönköping University (JU) har pågått under våren. Den 9 juni hade studenterna slutredovisning av sin praktikperiod där de bland annat har skapat en första version av en digital plattform som kan användas för att locka hit och behålla arbetskraft i regionen.

Bild över Munksjön och Bryggan

Foto: Peter Appelin

Kommunen har sedan flera år arbetat nära näringslivet med aktiviteter för att söka, attrahera, rekrytera och behålla kompetens. Under våren har studenter från JU fått möjligheten att under sin praktikperiod arbeta med att analysera flera av utmaningarna kring kompetensförsörjningen. Studenterna har arbetat med allt ifrån att analysera vad som gör att man väljer en viss ort att etablera sig på till hur man kan kommunicera med olika målgrupper.

Näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun och Handelskammaren i Jönköping har arbetat tillsammans med studenter från Tekniska högskolan (JTH), Jönköping International Business School (JIBS) och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University i olika delar av praktikperioden.

Började från noll

Bild på Louise Xu, studenten som höll ihop de olika gruppernas arbete i projektet.

Louise Xu. Foto: Privat

Louise Xu som nyligen tog examen från Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, med inriktning marknadskommunikation på HLK, har koordinerat studenternas arbete. Hon gjorde även sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i elva veckor på Näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun där hon jobbade med studentsamarbetet.

– Den största utmaningen har varit att hitta en balans mellan att vara praktikant för kommunen, samtidigt som jag fortfarande var en av studenterna. Jag fick också möjlighet att stödja studenterna i olika delar av deras insats, men även ta del av hur näringslivsavdelningen i övrigt arbetar, säger Louise Xu.

Studenterna började från noll och det har krävts många olika kompetenser för att hantera den stora bredden i utmaningen, varför samarbetet mellan fackhögskolorna har varit viktigt.

– För oss var det här samarbetet en ny upplevelse, speciellt när det kom till utförandet. Redan från början stod det klart att vår kontaktperson Marie Solberg (Näringslivsutvecklare kompetensförsörjning på Stadskontoret) verkligen prioriterade kvalitet över kvantitet och värnade om studenternas välbefinnande. Hade vi synpunkter på olika delar i samarbetet så hörsammades de. Jag tycker att alla i projektet bidrog till en positiv anda och god arbetsmiljö, säger Robert Vorkapic, nyexaminerad student från New media design på JTH och som höll ihop arbetet i en av grupperna.

Studenterna från JIBS kom in i projektet i mitten av april när de började sin kurs Marketing management.

– Under praktikperiodens gång har vi intervjuat studenter för att uppnå större förståelse om den gruppens yrkeskompetens och deras uppfattning om en karriär i Jönköping. Vi har gjort research inom ämnet, och använt oss av olika marknadsförings-modeller för att förklara hur Jönköpings kommun ska kommunicera med målgruppen på ett effektivt sätt. Arbetet har fungerat bra, och jag tycker själv att vi har bevisat för Jönköpings kommun vilka fördelar som kan uppnås genom att fokusera på att få studenter att stanna i Jönköping, säger Hanna Bexell, student som läser Marketing management på JIBS och samordnare för arbetet i en av studentgrupperna.

Kommunen nöjda med studenternas arbete

Bild på Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun

Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun. Foto: Patrik Svedberg.

Sven Rydell, näringslivschef på kommunen och huvudansvarig för samarbetet, tycker att resan som Jönköpings kommun och Handelskammaren i Jönköping har gjort tillsammans med studenterna under våren har varit jättespännande.

– Studenternas inspiration har varit helt magisk. De har sett saker med nya ögon och bidragit med dynamik och energi, säger han.

Studenterna har tagit fram en avancerad första version av digital plattform där man kan locka målgruppernas intresse genom bland annat sökbara jobb från Arbetsförmedlingen, kartor över exempelvis bostadsområden och en integrerad evenemangskalender. Plattformen lockar fram nyfikenheten på Jönköping genom att visuellt visa upp exempelvis den vattennära miljön i centrum, Dreamhack, Vätterstranden, HV71, utsiktsplatserna, cykellederna, bostadsområden och friluftslivet.

– Studenterna har verkligen plockat fram själen av vad det innebär att bo och leva i Jönköping. Deras arbete är så bra det kan bli och de har tagit höjd för det mesta. Nu ska vi gå igenom materialet och fundera på hur vi tidigt i höst kan ta nästa steg, säger Sven Rydell.

Studentgrupperna:

Grupp 1: Studenter som läste Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på HLK: Louise Xu, Ellinor Lagerberg, Alexander Hansson och Elvira Ryd.
Började vecka 4 att göra en marknadsanalys innehållande bland annat kampanjvarumärke, varumärkesplattform och marknadsstrategi.

Grupp 2: Studenter som läste New media design på JTH: Robert Vorkapic, Elliot Fors, Ioanna Davidiadis och Evelina Ellis.
Gjorde Front-end (Webbdesign, Koncept, UX).

Grupp 3: Studenter som läser Marketing Management på JIBS: Hanna Bexell, Ellen Johansson, Filippa Nilsson, Sina Barmoro och Johanna Nilsson.
Gjorde en marknadsplan innehållande bland annat sökmotoroptimering och målsättningar.

Grupp 4: Studenter som läste Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar på JTH: Victor Svanqvist, William Sjökvist, Eric Söderqvist och Hampus Engblom.
Gjorde Back-end (Webbutveckling, Mjukvaruutveckling, Integrering).

2021-06-21