39 miljoner till ny forskarskola vid Jönköping University

”Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur” (CuEEd-LL), heter den nya forskarskolan som har fått närmare 39 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet fram till och med 2026. Projektet syftar till att bygga upp forskningskapacitet bland lärarutbildare, för att förbereda nästa generations lärare att undervisa för svenska skolans mångfald.

Ylva Lindberg, Professor och forskningschef på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), är projektledare för CuEEd-LL.

– Vi har jobbat mycket med ansökan så det känns fantastiskt att vi har fått de medel vi ansökte om. Detta ger oss möjlighet att bedriva en forskarskola som kan göra skillnad i lärarutbildningens olika delar och även i skolan, säger Ylva Lindberg.

Förutom Ylva Lindberg ingår även Sangeeta Bagga-Gupta, professor på HLK, och sex andra forskare från Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Malmö universitet i projektet.

Lärare i alla stadier och i alla ämnen behöver kompetenser i språk och litteratur för att utveckla inkluderande kommunikativa praktiker. Aktiveringar av språkliga och litterära kompetenser i lärarutbildningen ger elever möjligheter att förstå komplexa kulturella sammanhang och kunna delta i dem. Programmet stärker på så sätt likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en samtida global och digitaliserad värld.

De nio doktorander som antas till forskarskolan kommer att omges av ett handledarteam som ska representera både språk och litteratur, samt ett specifikt ämne eller område där detta är relevant.

– Det är viktigt att utforska hur lärare pedagogiskt kan använda sig av språk och litteratur i förening, inte bara i språkämnen, utan även som didaktiskt verktyg, säger Ylva Lindberg.

Projektet kommer svara mot ett behov av forskningsbaserade angreppssätt för att skapa kunskap om hur lärande kan fungera som kulturell möjliggörande för heterogena grupper, det vill säga alla skolelever. Språkämnen är uppdelade i språk- och litteraturdiscipliner inom utbildning i Sverige. I CuEEd-LL kommer de att fungera integrerat, vilket tjänar det holistiska perspektiv på språk och litteratur som praktiserande språklärare enligt styrdokument ska anamma.

– Även om språk och litteratur ska förstås som ämnesdiscipliner i sin egen rätt, utgör de fundamentala resurser för undervisning, lärande och kulturförståelse på ett övergripande plan. Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL ska didaktiska metoder utarbetas för hur både språk och litteratur kan stödja literacyförmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska utbildning, säger Ylva Lindberg.

Exempelområden för forskningen i projektet

 • Hur skärningspunkten mellan språk och litteratur presenteras i lärarutbildningens olika ämnen, styrdokument och praktiker.
 • Hur blivande lärare lär sig kultur i sina respektive program och vilka kulturellt möjliggörande pedagogiska verktyg de möter under sin utbildning.
 • Hur digitaliseringsprocesser förändrar kommunikation, kultur och mångfald inom utbildningsfältet.

Forskarskolan kommer att ledas och koordineras av forskningsmiljön CCD – Kommunikation, Kultur och Mångfald, sedan 2016 vid Jönköping University, i samverkan med Göteborgs universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.

För mer information, kontakta Ylva Lindberg, projektledare för CuEEd-LL:
ylva.lindberg@ju.se

Medverkande forskare

 • Ylva Lindberg, professor Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University
 • Sangeeta Bagga-Gupta, professor Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University
 • Stefan Helgesson, professor Stockholms universitet
 • Christopher Stroud, professor, Stockholms universitet
 • Tommaso Milani, professor Göteborgs universitet
 • Anna Nordenstam, professor Göteborgs universitet
 • Magnus Persson, professor Malmö universitet
 • Anna Wärnsby, Docent, Malmö universitet
2021-06-29