Guldregn över Jönköping Universitys forskning

Forskare vid Jönköping University (JU) har fått drygt 25 miljoner kronor i bidrag till flera forskningsprojekt från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Exteriörbild på campus i Jönköping där personer med cyklar syns i förgrunden och flera av högskolans byggnader syns i bakgrunden.

Den 29 september presenterade Forte vilka forskningsprojekt som beviljats bidrag i 2021 års utlysning. På listan över de beviljade projekten finns flera av JU:s forskare med som både huvudsökande och medsökande. Hälsohögskolans forskare har tilldelats drygt 13 miljoner kronor för flera olika projekt där de står som förstasökande.

– Det är ju fantastiskt roligt och viktigt att Hälsohögskolan var så framgångsrika i denna utlysning av Forte. Det visar inte bara på god kvalitet i vår forskning utan också på den goda samverkan som finns, både med regioner, kommuner och andra lärosäten och den relevans som vår forskning besitter, säger Marie Ernsth Bravell, vd för Hälsohögskolan och en av de forskare som tilldelats pengar.

Två personer håller varandra i händerna, endast armar och en liten del av kroppen syns.

Forskning kring vård för yngre personer med demens

Linda Johansson, docent och avdelningschef på Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan får drygt 5,9 miljoner för sitt projekt ”Hur är vården och omsorgen organiserad för yngre personer med demenssjukdom?” som kommer att undersöka olika typer av stöd, insatser och nöjdhet hos personerna själva och deras anhöriga.

– Detta är såklart jätteroligt för oss i forskargruppen eftersom området ligger oss varmt om hjärtat. Många gånger ser man personer med demenssjukdom som en homogen grupp och glömmer bort att behov och livssituation kan vara väldigt olika. I det här projektet får vi möjlighet att mer ingående studera vilket stöd yngre personer med demenssjukdom erhåller, vilket är viktigt för att i förlängningen kunna förbättra vård och omsorg som ges till dessa personer, säger Linda Johansson.

Forskningsprojekt om variationen i möten

Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation vid avdelningen för logistik och verksamhetsledning på Tekniska högskolan har tilldelats drygt 4,9 miljoner kronor för projektet ”Verkliga möten - när verkligheten varierar”.

– Det känns väldigt roligt och en fjäder i hatten att ha fått de här pengarna till just mötesforskning. Andelen möten i arbetslivet ökar i omfattning och formen för hur möten genomförs varierar. Ny forskning behövs för att säkerställa att möten blir effektiva kring de uppgifter vi har att hantera, såväl som lärande och trivsamma. I det här projektet kommer vi att utforska både fysiska och digitala möten via till exempel Teams eller Zoom, men också genom möten i Virtual Reality (VR), berättar Annika Engström.

Projekt där JU forskare ingår:

Hälsohögskolan

Hur är vården och omsorgen organiserad för yngre personer med demenssjukdom?”
Tilldelas drygt 5,9 miljoner
Linda Johansson (huvudsökande)

MISU, ett digitalt verktyg för att förbättra vård och omsorg för personer med BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)
Ingemar (Pingo) Kåreholt (huvudsökande)
Tilldelas drygt 5,9 miljoner kronor

Tekniska högskolan

”Verkliga möten - när verkligheten varierar”
Annika Engström (huvudsökande)
Tilldelas drygt 4,9 miljoner kronor
I projektet ingår även: Ulrika Olausson, Högskolan för lärande och kommunikation (JU), Anette Johansson, International Business School (JU) samt Britta Nordin Forsberg, forskare vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Samverkansprojekt

Hälsohögskolan tillsammans med Karolinska Institutet

Re@home - Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer: med realist evaluation design
Elisabeth Rydwik (huvudsökande)
Tilldelas drygt 5,9 miljoner kronor
I projektet ingår även: Marie Ernsth Bravell, Sofi Fristedt, Annette Johansson, Hälsohögskolan (JU).

Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan tillsammans med Linköpings universitet

Effekter av Covid-19 på familjer med personlig assistans
4,4 miljoner kronor
Henrik Danielsson (huvudsökande), Linköpings universitet

I projektet ingår även: Maria Brandén, Linköpings universitet, Mats Granlund, Högskolan för lärande och kommunikation (JU), Lena Olsson, Hälsohögskolan (JU).

FAKTA:
Forte beviljar nästan 750 miljoner kronor till ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Projekten som beviljats pengar i utlysningen kommer att pågå mellan åren 2021–2027.

Läs mer om utlysningen och projekten på Fortes hemsida genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2021-10-05