Kungligt besök vid Jönköping University

H.M. Konungen och H.M. Drottningen besökte torsdagen 15 oktober Jönköping University (JU). Kungaparet träffade rektor Agneta Marell tillsammans med företrädare för studenter, lärare, forskare och Studenthälsan som utifrån olika perspektiv berättade hur pandemin påverkat studier, undervisning och forskning vid JU.

Kungapartet promenerar tillsammans med rektor Agneta Marell

Kungaparet välkomnades av rektor Agneta Marell när de anlände till campus.

Kungen och drottningen möttes av stor grupp studenter och anställda som slutit upp utanför biblioteket där besöket ägde rum.

Rektor Agneta Marell inledde besöket med att berätta att hon känner sig både ödmjuk och stolt över hur studenter och personal har hanterat den omställning som JU varit tvungna att genomgå med anledning av pandemins intåg.

– Jag upplever att det på JU har funnits ett stort engagemang och visst mått av småländsk entreprenörskapsanda när det gäller att hitta lösningar på de problem och utmaningar som JU ställts inför, säger Agneta Marell.

Under besöket träffade kungaparet rektor Agneta Marell, Hälsohögskolans vd Marie Ernsth Bravell, Tekniska Högskolans forskningschef Salem Seifeddine, Hälsohögskolans utbildningschef Agneta Stenebrand, Marie Böwing-Lindström, kurator vid Studenthälsan, och Jönköpings studentkårsordförande Sophia Fröberg-Liljenberg.

I samtalet om pandemins påverkan kom flera frågor från kungaparet. Kungen hade flera frågor om verksamheten vid JU och undrade exempelvis hur omställningen till digital undervisning fungerade. Drottning Silvia ställde bland annat frågor om hur studenterna upplevt pandemin.

– Vi arbetar med en ansvarsfull och successiv återgång och är fantastiskt glada att hälsa våra studenter tillbaka till campus igen, säger Agneta Marell som avslutade mötet med att tacka Kungaparet och Landshövdingeparet för ett trevligt besök.

2021-10-15