Aktiestinsens stiftelse delade ut drygt 144 000 kronor till två projekt

Bild av aktiestinsen Lennart Israelsson och Ewa Wigaeus Tornqvist, tidigare vd för Hälsohögskolan.

Den 25 januari hade Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa sin utdelningsceremoni. På bilden syns Lennart Israelsson och Ewa Wigaeus Tornqvist, tidigare vd för Hälsohögskolan.

Den 25 januari hade Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa, där Hälsohögskolans vd Marie Ernsth Bravell är ordförande, sin utdelningsceremoni. Stiftelsen delade ut drygt 144 000 kronor till två projekt vid ceremonin, som vanligtvis äger rum på Hälsohögskolan, Jönköping University, men som i år var digital.

Anita Björklund Carlstedt, professor och ämnesföreträdare i arbetsterapi vid Hälsohögskolan och sekreterare i Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse.

Anita Björklund Carlstedt, professor och ämnesföreträdare i arbetsterapi vid Hälsohögskolan och sekreterare i Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse.

Varje år utlyser Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

- Kortfattat syftar stipendierna till att skapa möjligheter till meningsfulla aktiviteter för äldre, då vi vet att det bidrar till hälsa i deras vardagsliv, säger Anita Björklund Carlstedt, professor och ämnesföreträdare i arbetsterapi vid Hälsohögskolan samt sekreterare i stiftelsen.

"Väl genomtänkta projekt"

Stiftelsen delar i år ut 76 000 kronor till projektet ”Existentiell hälsa när kroppen åldras och själen mognar”, som togs emot av Ann-Britt Grändemark, och 68 350 kronor till projektet ”Röster genom foton – att förstå ensamhet och gemenskap genom äldre personers fotografi”, som togs emot av Therese Bielsten.

- Båda projekten är väl genomtänkta och genomförbara. De relaterar till stiftelsens stadgar och arbetsterapiområdet, är angelägna och har god samhällsrelevans, säger Anita Björklund Carlstedt.

Stipendierna ska användas i projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping och yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. Pengarna får inte användas till löner, eftersom det är beskattningsbart, men till allt annat som behövs för att genomföra projekten.

Intressanta presentationer

Eftersom utdelningsceremonin även i år fick genomföras digitalt, uteblev den obligatoriska lunchen. Stipendiemottagarna hade dock förberett intressanta presentationer av sina projekt och fick därefter på länk motta de sedvanliga guldcheckarna av stiftelsens kassör Dennis Peterson. Han berättade också om stiftelsens uppkomst och att det var den här av Lennart Israelssons fem stiftelser som han uppskattade allra mest, kanske främst för sitt angelägna tema.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson (1916–2017) kännetecknades av att han alltid ville se framåt och långsiktigt. Historien om hur han 1946 köpte aktier för 600 kronor och sedan blev mångmiljonär är välkänd. Vid hans bortgång var hans aktieportfölj värd 150 miljoner kronor.

Fakta Aktiestinsens stiftelse

Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare i Småland, som tjänade en förmögenhet på aktieplaceringar vilket gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. Under senare delen av sitt liv donerade Israelsson miljontals kronor till olika stiftelser. Det finns nu fem stiftelser med hans namn, varav en är Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Stiftelsen utlyser årligen, som flest, åtta stipendier om sammanlagt högst 500 000 kronor till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

Bedömningskommittén som föreslår vilka projekt som beviljas pengar från stiftelsen består av Hälsohögskolans vd (ordförande för stiftelsen), en representant för studentföreningen på Hälsohögskolan, ämnesföreträdare/forskare inom arbetsterapiområdet, en yrkesverksam arbetsterapeut och en extern entreprenör inom arbetsterapiområdet.

Läs mer om Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa här

2022-01-28