Eva Gipperth blir högskoledirektör vid Jönköping University

Eva Gipperth är utsedd till högskoledirektör vid Jönköping University (JU) och tillträder tjänsten den 15 augusti 2022.

Eva Gipperth

Eva Gipperth

Eva Gipperth kommer närmast från Karolinska Institutet (KI) där hon arbetat som administrativ chef i 15 år. Eva har tidigare arbetat på Arbetsgivarverket där hon ansvarade för alla interna HR-frågor och Regeringskansliet där hon ansvarade för personalfrågor inom olika enheter, bland annat den politiska ledningen.

Eva har en bred erfarenhet att leda såväl mindre som större projekt och har haft det övergripande ansvaret för alla administrativa frågor såsom ekonomi, HR, IT, Grants, internservice och kommunikation på KI. Hon har arbetat för att bygga en institution som på ett modernt sätt ger studenter och forskare bästa förutsättningar. Eva har läst Personalvetarprogrammet och företagsekonomi och har en fil.kand från Stockholms Universitet.

– Eva har gedigen kunskap om de områden som ingår i högskoleservices verksamhet. Evas kompetens och erfarenhet kommer att vara viktig för utformningen och utvecklingen av det framtida verksamhetsstödet. Hennes genuina engagemang i akademins möjligheter och utmaningar, i kombination med hennes förståelse för förändringsledning, är mycket värdefulla egenskaper. Vi hälsar Eva varmt välkommen, säger Agneta Marell, rektor Jönköping University.

– Efter 35 år i Stockholm kommer jag och min familj flytta söderut till Jönköping för att bli en del av JU. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga inom JU och Högskoleservice fortsätta att utveckla stödet och servicen till studenter, lärare och forskare så att förutsättningarna ska vara de bästa för att skapa en undervisning och forskning i världsklass. Att få arbeta i den akademiska miljön känns väldigt meningsfullt och spännande då nyttan av verksamheten inte bara gynnar den enskilda individen och vårt land utan får återverkningar i hela världen, säger Eva Gipperth.

2022-03-10