Intresset för högskolestudier minskar, men lika stort som före pandemin

Den 19 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2022. Statistik från UHR visar att söktrycket till högskolor och universitet på nationell nivå minskar jämfört med föregående år, vilket är ett trendbrott efter två års ökning. Detta syns även i ansökningarna till Jönköping University (JU).

studenter

Nationellt har 376 665 personer sökt till landets högskolor och universitet. Det är drygt 42 000 personer färre än rekordåret 2021 och en minskning med 10 procent. Trots nedgången så är årets siffror högre jämfört med höstterminerna 2016–2019.

Till JU har totalt 24 459 ansökningar kommit in till program eller kurser. Det är en minskning med 14 procent jämfört med 2021. Av dessa har 6301 personer valt JU i förstahand. Det är en minskning med nio procent från i fjol.

– Det är naturligtvis tråkigt att se vikande ansökningssiffror men det är i jämförelse med rekordåret 2021, vi är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Vi ser att utbildningar som leder till samhällsviktiga yrken så som sjuksköterska, socionom, specialistsjuksköterska och civilekonom fortsätter att vara populära och de mest sökta, säger Robert Gunnarsson, vicerektor för utbildning vid Jönköping University.

Siffrorna från UHR visar också att största ökning i år, i antal förstahandssökande, är till Högskoleingenjör i Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar och till kandidatprogrammet Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet.

Intresset för vårdutbildningar fortsatt stort

Sjuksköterskeprogrammet som ges vid Hälsohögskolan är det program där söktrycket är störst även i år. Trots det höga söktrycket till Sjuksköterskeprogrammet så har antalet förstahandssökande gått ner med sju procent. Den mest populära utbildningen på avancerad nivå vid Hälsohögskolan är specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.

På Tekniska Högskolan är det mest populära programmet på grundnivå detsamma som förra året, Grafisk design och webbutveckling. På avancerad nivå har Sustainable Building Information Management flest förstahandsansökningar.

Högskolan för lärande och kommunikation har i år öppnat upp för ansökan till två nya program på avancerad nivå med start hösten 2022, Learning, Digitalization, and Sustainability och Global Studies: Sustainable Societies and Social Change. De mest populära programmen på grundnivå är Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet och programmet Human Resources. På avancerad nivå är Sustainable Communication det mest populära programmet.

På Jönköping International Business School (JIBS) är Civilekonomprogrammet fortsatt det mest populära programmet. Engineering Management är det program på avancerad nivå som har flest förstahandsansökningar. JIBS är sedan hösten 2021 rankade som en av Europas bästa handelshögskolor och masterprogrammen i företagsekonomi bland topp 100 i världen.

– Intresset från internationella studenter är fortsatt stort. I synnerhet för våra masterutbildningar. Vid 15 av 30 lärosäten har man sett en minskning av internationella förstahandssökande till masterutbildningar, men på JU har vi i stället en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Vi ser även en ökning av internationella sökande totalt sett jämfört med 2021. Vilket är otroligt glädjande att se, säger Robert Gunnarsson.

Jönköping University bedriver även yrkeshögskoleutbildning (YH) inom flera områden i samarbete med kommuner och branschorganisationer. YH-utbildningarnas innehåll och upplägg tas fram tillsammans med regionens företag för att förse arbetslivet med den kompetens de behöver. De populäraste YH-utbildningarna i år är Vårdadministration och Webbutvecklare.NET.

– Nu förbereder vi oss för att ge ett så bra välkomnande vi bara kan till en ny grupp av nyfikna studenter. För första gången sedan pandemin startade ser det nu ut som att vi kan ge de nya studenterna en introduktion fylld av olika välkomnande aktiviteter, avslutar Robert Gunnarsson.

Flest förstahandssökande – topp fem

Program på grundnivå

 • Sjuksköterskeprogrammet (samtliga orter)
 • Socionomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet
 • Human Resources (samtliga inriktningar)
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (samtliga inriktningar)

Program på avancerad nivå

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
 • Engineering Management
 • International Financial Analysis

Fristående kurser

 • Specialpedagogik, grundkurs
 • Handledarutbildning-VFU
 • Motivations- och emotionspsykologi
 • Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Videoredigering i After Effects

Läs pressmeddelandet från UHR

För mer information, kontakta gärna:

Denise Permerud, Teamledare nationell studentrekrytering
Tel. 036-10 11 86

2022-04-22