Jönköping University utser tre nya hedersdoktorer

Hat ceremony

Rektor har beslutat om tre nya hedersdoktorer. De som utses är Professor B.M. Golam Kibria, Christer Davidsson, gjuteriingenjör och Sven-Eric Stenfors, teknisk licentiat i materialvetenskap. Promoveringen äger rum 8 oktober vid Jönköping Universitys Akademiska högtid.

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som på betydande sätt har bidragit till utveckling av forskning och utbildning vid Jönköping University (JU).

En leende man

B.M. Golam Kibria

B.M. Golam Kibria är professor vid institutionen för matematik och statistik vid Florida International University (FIU), USA. Han fick sin doktorsexamen i statistik vid University of Western Ontario, London, Kanada och har publicerat cirka 235 forskningsartiklar i välrenommerade statistiska tidskrifter samt varit medförfattare till två böcker. Dr Kibria har bidragit till forskningsfältets utveckling, både på Jönköping International Business School (JIBS) och internationellt. Under det senaste decenniet har han varit engagerad i doktorandutbildning och doktorhandledning vid JIBS där han bidragit till tidigare doktoranders utveckling som medförfattare till artiklar och som mentor. Professor Kibria har varit en informell akademisk ledare för statistikdisciplinen och hans tid och arbete har bidragit till forskningsutvecklingen vid JIBS inom ämnet.

En leende man

Christer Davidsson

Christer Davidsson är gjuteriingenjör från Skövde. Han tog sin examen vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Christer började sin karriär som gjuteritekniker på Volvos gjuterier i Skövde och har även arbetat på Arvika Gjuteri och på Kockums i Kallinge. Han var initiativtagare till ett helt nytt gjuteri hos Volvo i Skövde som introducerade en banbrytande gjutprocess avseende teknik och miljöskydd. Christer har varit ordförande i Svenska Gjuteriföreningen och tack vare Christers långsiktiga insatser för att främja samarbetet mellan svensk gjuteriindustri och akademin har Jönköping University blivit forsknings- och utbildningscentrum för både svensk och internationell gjuteriindustri. Christer är pensionerad från Volvo och fortsätter sitt engagemang i den svenska gjuteribranschen genom att lobba framgångsrikt för ytterligare samarbetsprojekt mellan svenska företag och JU.

En leende man

Sven-Eric Stenfors

Sven-Eric Stenfors är teknisk licentiat i materialvetenskap och har ägnat huvuddelen av sin professionella karriär åt materialutveckling och tillämpningar inom fordonsindustrin. Med en särskild hängivenhet för gjutna material är han en aktiv främjare av samarbeten mellan industri och akademi för att lösa avancerade materialrelaterade forskningsproblem.

Med bakgrund i Scania och som ledamot i Gjuteriföreningen var han drivande i utvecklingen av samarbetet med JU. Bland annat var han involverad i en kunskapsöverföringsmodell med seminarieserier mellan forskare på JU och material- och produktutvecklingsspecialister på Scania. Sedan 2007 hålls regelbundna seminarier, vilka innebär kontinuerlig kunskapsöverföring mellan JU och Scania och är en inspirationskälla för framtida forskningsprojekt. Han har vidare varit aktiv inom Casting Innovation Centre.

Den akademiska högtiden den 8 oktober i år är en högtidlig ceremoni då nya professorer installeras och promotion sker av hedersdoktorer samt de som disputerat vid Jönköping University. Dagarna innan ceremonin, den 6-7 oktober, kommer hedersdoktorerna och de nya professorerna att hålla offentliga föreläsningar. Mer information kommer publiceras vid ett senare tillfälle.

Läs mer om den akademiska högtiden

2022-05-17