Jönköping University bäst på VFU - igen

För andra året i rad får Jönköping University (JU) bäst betyg när drygt 1000 studenter betygsätter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). ”Landets andra lärosäten bör söka inspiration i hur framgångsrikt Jönköping University lägger upp sina studenters VFU tillsammans med arbetsgivarna inom vården”, säger Anja Basic ordförande i Vårdförbundet Student.

Studenter möter patienter

Vårdförbundet Student har för sjunde året genomfört en undersökning av vad studenter vid 25 lärosäten tycker om sin VFU. Och återigen rankas JU som bästa lärosäte för VFU av studenter som läser på sjuksköterskeprogrammet, de båda biomedicinska analytikerprogrammen, inriktning klinisk fysiologi och inriktning laboratoriemedicin, samt röntgensjuksköterskeprogrammet.

– Bra kvalité i VFU grundar sig i ett gott samarbete med både region och kommuner, goda relationer med verksamheten och en tydlig VFU-struktur som innefattar representanter från utbildning och alla verksamhetsområden. Det är viktigt med allas delaktighet, vilket innefattar både lärare, studenter och handledare. Vi på Hälsohögskolan är jättetacksamma för detta diplom, det visar att det arbete vi lägger ner ger resultat, säger Agneta Stenebrand, utbildningschef på Hälsohögskolan.

VFUn är en viktig del av utbildningen och att för andra året i rad toppa listan är en kvalitetsstämpel och ett tydligt bevis på ett framgångsrikt samarbete med Region Jönköpings län och länets kommuner.

– Jättekul att det fina och inte alltid så synliga VFU-arbetet uppmärksammas. Placeringen i rankingen är ett resultat av många människors engagemang och goda samverkan. Dagens studenter kommer också bli morgondagens medarbetare, så att sköta dessa uppdrag är en god investering för framtiden, säger Staffan Hägg verksamhetschef och professor, Futurum, Region Jönköpings län.

Undersökningen visar i övrigt en nedåtgående trend nationellt, det genomsnittliga betyget av VFUn sjönk till 4,38 i snitt från fjolårets 4,54. Många studenter uppger att de vid tillfällen har utnyttjats som extrapersonal, en siffra som steg från 46% (2021) till 81% (2022).

Länk till VFU-rapporten

2022-05-31