Sommarläsning från Jönköping University

Om sommardagarna känns långsamma och du vill lära dig något nytt så har vi samlat ihop lite bloggar från Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals och lite långläsning om aktuell och spännande forskning. Så sätt dig i favoritfåtöljen, luta dig tillbaka och läs!

Ryssland - en annorlunda historia

Det blir allt svårare att ta in alla vidrigheter från Ukraina som når oss via media. Våldet mot civila, åldringar, barn och andra som inte bär vapen är obeskrivligt, oförklarligt och oförsvarligt. Men hur är det med våldet historiskt för det som en gång var Ryssland, och som sedan blev Sovjetunionen och därefter Ryssland? Är det egentligen ett nytt kapitel eller har våldet funnits där och är en del av den ryska befolkningens vardag?

Läs "Ryssland - en annorlunda historia" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att forska tillsammans med ungdomar, hur gör man det?

Att involvera den målgrupp som forskningen berör har under senare år blivit alltmer vanligt. Att målgruppen själv involveras kan innebära större träffsäkerhet i insatser som görs baserat på de resultat som forskningen kommit fram till då målgruppen själva varit involverade. När det gäller forskning som rör barn och ungdomar möjliggör detta också ur barnrättssynpunkt att de ges möjlighet att göra sin röst hörd.

Läs "Att forska tillsammans med ungdomar, hur gör man det?" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den psykosociala bördan av att leva med matallergi

Att vara allergisk mot mat påverkar barn och unga på en rad olika sätt, bland annat rapporterar både de och deras föräldrar en försämrad livskvalitet och en påtaglig påverkan på hur vardagen fungerar. Mat är inte bara en fysiologisk nödvändighet utan också något kulturellt. Vad vi gör med mat, tänker om mat och hur vi umgås runt mat är en del av vår kulturella identitet. Så vad innebär det för barn och unga och deras möjligheter att leva som de önskar? Hur mår egentligen barn och unga som lever med matallergi? Och hur mår deras föräldrar?

Läs "Den psykosociala bördan av att leva med matallergi. Vad säger barn, unga och deras föräldrar?" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning om e-sport - ett framtidslabb för Sverige och världen

TV- och datorspel är världens största underhållningsindustri med 2,8 miljarder spelare över hela världen. E-sport, som är tävlingar i TV- och datorspel, har en uppskattad publik på 600 miljoner - som bara fortsätter att växa i snabb takt.

Läs "Forskning om e-sport - ett framtidslabb för Sverige och världen" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den digitala ålderstrappan

I allt snabbare takt skiftar olika samhällsområden från det analoga till det digitala. Övergripande statistik kan leda till uppfattningen att övergången sker friktionsfritt, även för äldre personer. Forskningen ger en annan bild.

Läs "Den digitala ålderstrappan" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Engagemang, kontakter och språkkunskaper ger snabbare integration på arbetsmarknaden

Hur ska invandrare lättare få jobb i Sverige? Hur viktigt är språket och utbildningen? Och vad är egentligen en ”lyxinvandrare”? Det är några av de frågor som en grupp forskare vid Jönköping University besvarar i ett nytt spännande projekt.

Läs "Engagemang, kontakter och språkkunskaper ger snabbare integration på arbetsmarknaden" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sömnforskare vill få oss att sova bättre

Under pandemin har många fått problem med sömnen och nu står samhället inför en våg av sömnrelaterad ohälsa. Därför har en grupp sömnforskare vid Jönköping University (JU) startat ett unikt, tvärvetenskapligt projekt som ska ge individanpassad behandling via en app.

Läs "Sömnforskare vill få oss att sova bättre" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-07-04