Även Region Halland ställer sig bakom ny tandläkarutbildning

Bristen på tandläkare utanför storstadsregionerna gör det svårt för invånare att få tillgång till tandvård. Därför väljer nu även Region Halland att, precis som över hälften av Sveriges regioner redan har gjort, teckna en avsiktsförklaring för att samverka kring en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University.

Tandläkarrum med digital utrustning

Stödet bland Sveriges regioner för att starta en ny tandläkarutbildning i samverkan mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Region Jönköpings län är stort. Region Halland ansluter sig till över hälften av Sveriges regioner som redan står bakom satsningen på en tandläkarutbildning som, tack vare banbrytande ny teknik, en unik kliniknära praktik och forskning ska ge studenterna de kunskaper och färdigheter de behöver i arbetslivet.

– Det är viktigt att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och möjligheter så att vi framåt ska ha tillräckligt många tandläkare runt om i Sverige, säger Jelena Sannabo, tandvårdschef Folktandvården i Region Halland. Det blir allt svårare att rekrytera och vi har haft stora pensionsavgångar. Genom den här satsningen kan vi bidra till att fler utbildar sig och därmed möjliggör en mer jämlik och tillgänglig tandvård i hela landet.

Teknologi i framkant och praktisk träning ger kliniskt färdiga tandläkare

Utbildningen är ett strategiskt samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet samt Region Jönköpings län - med Folktandvården och Odontologiska Institutionen - i nära samverkan med landets Folktandvårdsorganisationer. Tandläkarstudenterna ska få cirka 150 dagars klinisk träning vid geografiskt spridda tandvårdskliniker över hela landet.

– Verksamhetsförlagd utbildning är givande på flera sätt, säger Jelena Sannabo. Förutom att det är viktigt med praktiska moment under studietiden ger det oss en möjlighet till inblick i utbildningarnas innovativa miljö. Vi ser också att verksamhetsförlagd utbildning är utvecklande för medarbetare genom rollen som handledare. Dessutom ger det oss en möjlighet att visa vilka vi är till studenterna.

Den nya tandläkarutbildningen tar avstamp i den snabba teknologiska utvecklingen och använder banbrytande teknik redan från start. Innan studenterna får träffa sina första patienter får de övningsborra virtuellt i simulatorer utvecklade för att träna manuell färdighet för odontologisk behandling.

– Att varva teori med praktik är viktigt i tandläkarutbildningen, säger Jelena Sannabo. Nyexaminerade tandläkare har oftast väldigt goda teoretiska kunskaper, men fått begränsad möjlighet till praktisk träning. Därför är upplägget med klinisk mängdträning i verklig behandlingsmiljö så viktigt.

Tandvårdskompetensen koncentreras idag till storstadsregionerna, och omfattande pensionsavgångar skapar kompetensluckor som - enligt Universitetskanslersämbetets prognos 2021 - väntas kvarstå minst fram till 2035, om ingenting görs åt saken.

– Tandläkare är idag ett bristyrke i Sverige, och många medborgare får inte den hjälp de behöver. Tandhälsan är med andra ord inte jämlik idag. Med den nya tekniken, det nära samarbetet med Region Jönköpings Län och utbildning förlagd till tandvårdskliniker runt om i landet bidrar vår utbildning till att säkra tandvårdskompetensen för framtiden, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Sverigekarta över de regioner som har tecknat avsiktsförklaringar

Med en ny utbildning kommer antalet befintliga studieplatser för tandläkare att utökas och komplettera nuvarande utbildningsorter, samtliga med lång historia: Stockholm (start 1898), Malmö (start 1949), Umeå (start 1956) och Göteborg (start 1967). Genom samverkan kring den nya centrumbildningen för odontologi och oral hälsa skapas förutsättningar för innovation och forskningssamarbeten, liksom samläsning med studenter på läkarutbildningen vid Linköpings universitet.

– Detta blir den första nya tandläkarutbildningen på över 50 år, och kommer att skapa förutsättningar för fler tandläkare över hela Sverige och en mer jämlik tandvård och bättre tandhälsa, säger Agneta Marell.

Arbetet med en ny tandläkarutbildning sker i nära samverkan med Linköpings universitet, Region Jönköpings län och Jönköping University.

Läs mer om den nya tandläkarutbildningen här

De 12 regioner som har tecknat samverkansavtal är:

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Örebro län och Region Östergötland.

2022-08-30