Sex miljoner kronor till vårdutbildningar på annan ort

I budgetpropositionen för 2022 föreslog regering en satsning på totalt 20 miljoner kronor till decentraliserade vårdutbildningar för perioden 2022-2030. Nu har pengarna fördelats och Jönköping University (JU) får sex miljoner kronor.

Hälsohögskolans entré

Regeringen meddelade måndagen 29 augusti att Jönköping University är ett av fem lärosäten som får ta del av satsningen. Pengarna ska gå till att erbjuda utbildningarna biomedicinsk analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och unga på annan ort än i Jönköping.

– Det är väldigt roligt att vi erhåller medel för dessa utbildningar på annan ort. Utbildningarna och kompetensen är mycket eftertraktad och vi har fört en dialog om dem med olika regioner under en tid. Detta ger oss möjlighet att planera vidare för högkvalitativa utbildningar på andra orter, och även utveckla vår pedagogik på distans, säger Marie Ernsth Bravell, vd för Hälsohögskolan, som är den fackhögskola på JU som bedriver utbildningarna.

Sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterska erbjuds redan idag på annan ort och biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi och röntgensjuksköterska planeras med start höstterminen 2023. De aktuella utbildningarna har bestämts genom diskussioner mellan JU, Region Jönköpings Län och de angränsande regionerna Kronoberg, Kalmar och Östergötland för att trygga kompetensförsörjningen inom bristyrken.

– Regeringen har genomfört flera åtgärder för att stärka vårdens kompetensförsörjning. Genom den här satsningen får Stiftelsen Högskolan i Jönköping sex miljoner kronor som ska öka förutsättningarna för att fler ska kunna utbilda sig till bristyrken inom vården, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

2022-08-30