Jönköping International Business School klättrar på världsrankningen

Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University klättrar på Financial Times årliga ranking över världens bästa mastersutbildningar i företagsekonomi. Därmed befäster och förstärker JIBS sin position som en av världens högst rankade handelshögskolor.

När Financial Times på måndagen den 12 september publicerade den prestigefyllda rankningen Masters in Management 2022 återfinns för andra året i rad JIBS på listan. Den här gången hamnade skolan på plats 84, åtta placeringar högre än förra året.

Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare JIBS

-Vi vet sedan tidigare att våra utbildningar håller mycket hög internationell klass, men denna ranking är inte bara en bekräftelse på det utan också ett bevis för att våra studenter lyckas väl i livet efter sin examen, säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare på JIBS.

Endast hundra handelshögskolor i världen tar sig in på listan, vilket innebär att den globala konkurrensen är mycket hård. Rankningen baseras på en kombination av kvalitetsindikatorer från skolan och enkätsvar från studenter tre år efter examen. Variabler som har stor inverkan på resultatet är studenternas framgång på arbetsmarknaden, deras upplevda valuta för pengarna, samt skolans internationalisering och jämställdhet.

Goda karriärmöjligheter på den globala arbetsmarknaden

JIBS har en utpräglad internationell profil och mastersprogrammen är utformade för att attrahera och utveckla kompetens från hela världen. Utbildningen är forskningsbaserad med tydlig koppling till näringslivet. Närmare hälften av personalstyrkan och ungefär 80 procent av mastersstudenterna har utländsk bakgrund.

Den mångkulturella miljön och möjligheten till internationell erfarenhet gör studenterna väl rustade för en global arbetsmarknad. JIBS studenter lyckas väl i sin yrkeskarriär, avseende såväl etablering på arbetsmarknaden och löneutveckling som internationell rörlighet, vilket framgår av årets rankning.

-Detta visar att det är möjligt att nå framgång globalt även för en mindre skola utanför storstadsregionerna. Det är bra både för oss och för regionens näringsliv som har möjlighet att dra nytta av den kompetens och de nätverk dessa studenter bygger under sin utbildning, säger Jerker Moodysson.

Vid sidan av JIBS finns ytterligare två svenska handelshögskolor med på listan; Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Se hela ”Masters in Management 2022”-rankningen här

2022-09-12