Region Västmanland ansluter till tandläkarsatsningen

Jönköping University vill i samverkan med Linköpings universitet och Region Jönköpings Län starta en ny tandläkarutbildning. Av Sveriges 21 regioner står nu 13 av dem bakom satsningen.

Region Västmanland är den senaste regionen som valt att stödja samarbetet för en ny tandläkarutbildning. Med det stora stödet i ryggen kommer den nya utbildningen kunna erbjuda studenter 150 dagars praktisk träning på tandvårdskliniker spridda över hela Sverige.

- Det är både intressant och utvecklande att vara med när en ny tandläkarutbildning startar upp, säger Claes Stenlander, VD på Folktandvården Västmanland.

Den nya tandläkarutbildningen tar avstamp i den snabba teknologiska utvecklingen och använder banbrytande teknik redan från start. Innan studenterna får träffa sina första patienter får de övningsborra virtuellt i simulatorer utvecklade för att träna manuell färdighet för odontologisk behandling.

Varför vill fler än hälften av Sveriges regioner ställa sig bakom en ny tandläkarutbildning?

- Vi har ett stort behov av tandläkare i Västmanland och kommer i år rekrytera cirka 10 tandläkare, säger Claes Stenlander. Denna verksamhetsförlagda utbildning ger oss tätare kontakt med studenten och möjlighet att anställa dem efteråt. Fördelen med den här satsningen är att kunna intressera tandläkarstudenter för en framtida karriär hos Folktandvården Västmanland och i Västmanland.

Tandvårdskompetensen koncentreras idag till storstadsregionerna, och omfattande pensionsavgångar skapar kompetensluckor som - enligt Universitetskanslersämbetets prognos 2021 - väntas kvarstå minst fram till 2035, om ingenting görs åt saken.

– Tandläkare är idag ett bristyrke i Sverige, och många medborgare får inte den hjälp de behöver. Tandhälsan är med andra ord inte jämlik idag. Med den nya tekniken, det nära samarbetet med Region Jönköpings Län och utbildning förlagd till tandvårdskliniker runt om i landet bidrar vår utbildning till att säkra tandvårdskompetensen för framtiden, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Med en ny utbildning kommer antalet befintliga studieplatser för tandläkare att utökas och komplettera nuvarande utbildningsorter, samtliga med lång historia: Stockholm (start 1898), Malmö (start 1949), Umeå (start 1956) och Göteborg (start 1967). Genom samverkan kring den nya centrumbildningen för odontologi och oral hälsa skapas förutsättningar för innovation och forskningssamarbeten, liksom samläsning med studenter på läkarutbildningen vid Linköpings universitet.

– Detta blir den första nya tandläkarutbildningen på över 50 år, och kommer att skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige, säger Agneta Marell.

Arbetet med en ny tandläkarutbildning sker i nära samverkan med Linköpings universitet, Region Jönköpings län och Jönköping University.

Läs mer om den nya tandläkarutbildningen här

De 13 regioner som har tecknat samverkansavtal är:

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

2022-09-29