JU-student prisad för bästa examensarbete inom matematikdidaktik

Emilia Lennartsson, som 2020 tog examen på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs F-3 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), har skrivit ett av Sveriges bästa examensarbeten. Hon tilldelas därför Göran Emanuelsson pris för bästa examensarbete inom matematikdidaktik.

I hennes arbete undersökte hon vilka möjligheter som finns med att följa en persons blick (eye-tracking) för att vi ska kunna lära oss mer om hur man gör när man gör en beräkning. Titeln på Emilias examensarbete är ”Eye-tracking och matematik: En eye-tracking-undersökning om användandet av prioriteringsreglerna”.

Juryns motivering lyder:
Examensarbetet Eye-tracking och matematik – En eye-tracking-undersökning om användandet av prioriteringsreglerna använder sig av en innovativ och ovanlig metod för studier av elevers matematiklärande. Genom att undersöka hur blicken fästs bidrar studien med kunskap om hur eleverna hanterar prioriteringsregler vid uträkningar. Även om tekniken bjuder på utmaningar har bidraget intressanta didaktiska implikationer för matematiklärare och väcker nya matematikdidaktiska frågor.

Emilia Lennartsson

Emilia Lennartsson när hon tog sin examen vid HLK 2020.

Idag bor Emilia i Borås och jobbar som lärare i en årskurs två på en skola i Borås.

Det känns väldigt overkligt att jag har fått detta stipendium eftersom det blev fördröjt på grund av pandemin. När jag väl fick reda på att jag skulle få det blev jag väldigt överraskad och glad, säger Emilia Lennartsson.

Arbetet presenterades vid en ceremoni den 22 september på Umeå Universitet i samband med en konferens för lärarutbildare i matematik, LUMA.

Priset har delats ut sedan 2007, men har haft en viss fördröjning under pandemin. Pristagarna utses av Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs Universitet. Göran Emanuelsson-stipendiet delas ut för bästa examensarbete med inriktning mot lärande och undervisning i matematik inom lärarutbildningen. Priset delas ut i form av resestipendium.

2022-10-04