Sjuksköterskeutbildningen får högt betyg i kvalitetskontroll

I Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tematiska utvärderingar granskas olika områden som universiteten och högskolorna ansvarar för och som rör kvaliteten i högre utbildning. De tematiska utvärderingarna bidrar till viktig kunskap och nationella jämförelser av hur universiteten och högskolorna arbetar och vilka resultat som har nåtts i en viss fråga. I UKÄ:s senaste värdering får Sjuksköterskeutbildningen högt betyg.

Hälsohögskolan

– Jag är oerhört stolt över medarbetarna på sjuksköterskeprogrammet som alla jobbar hårt för att studenterna ska få en bra utbildning. I UKÄs kvalitetskontroll hamnade vi topp fem och flera av de ”bör-saker” vi fått arbetar vi redan intensivt med vilket innebär att vi snabbt kommer kunna ta fram en åtgärdsplan, säger Marie Ernsth Bravell, vd på Hälsohögskolan.

Hon tror att den stora förklaringen är att Hälsohögskolan sedan några år arbetar målmedvetet och strukturerat med handledare tillsammans med både regionen och kommuner. Något som också Agneta Stenebrand, utbildningschef på Hälsohögskolan bekräftar.

– Det fina samarbetet vi har med våra kommuner och regionen är en av de stora anledningarna till att vi får så bra betyg. Vi har ett väl inarbetat koncept med god kommunikation med regionerna och kommunerna. Det är de som har överblicken och kunskapen om vilka handledare som behövs, förklarar Agneta.

De tematiska utvärderingarna har framför allt ett utvecklande syfte och leder inte till några sanktioner för universiteten och högskolorna. När en utvärdering är klar presenteras en nationell bild men UKÄ ger även återkoppling till varje universitet och högskola.

– Det finns inget tvingande i rekommendationerna och ”bör-kraven” utan de är vägledande så vi vet vad vi ska förbättra och det är oerhört väderfullt för oss. Flera av sakerna är vi redan i gång och arbetar med och om ett år ska vi lämna en åtgärdsredovisning som presenterar det, avslutar Agneta.

2022-11-21