Stipendium för att öka äldres välbefinnande med musik

Madeleine Svärd tog emot checken från Kjell Klasson som går till projektet "Musik att minnas".

Madeleine Svärd tog emot checken från Kjell Klasson som går till projektet "Musik att minnas".

Den 2 februari var det utdelningsceremoni av Aktiestinsens Stipendiefond 2022. I år går stipendiet till ”Musik att minnas”, ett projekt som vill undersöka om äldre personers hälsa och välbefinnande kan påverkas genom att lyssna på musik och samtala om musikupplevelserna i grupp. Det är Madeleine Svärd från Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö som tilldelas 198 000 kronor. Medsökande är Eva Timén från Region Jönköpings län och Ann Johansson från Hälsohögskolan.

Ceremonin inleddes med lunch tillsammans med årets samt 2020 och 2021 års stipendiater. Därefter berättade Dennis Peterson, representant från stiftelsen om Aktiestinsen Lennart Israelsson, om hur Aktiestinsen donerade miljontals kronor till olika stiftelser varav en till Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU). Stipendierna ska användas för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. Madeleine Svärd fick sedan motta en check från Kjell Klasson i stiftelsen.

Kultur stärker äldres hälsa

Att lyssna på musik är en kulturaktivitet som kan främja både mental och fysisk hälsa. I ”Musik att minnas” kommer deltagarna träffas i studiecirklar och uppleva musik som väcker minnen och kan påverka deras välbefinnandet. Deltagarna kommer att svara på enkäter för att se vilken positiv effekt som träffarna ger. Projektet vill även belysa vikten av att få vara med i ett socialt sammanhang och rätten till livslångt lärande. Berättelserna kommer sedan samlas och förmedlas till bland annat Hälsohögskolan där metoden kan användas i undervisning.

Fick lyssna till lyckade projekt

Under ceremonin presenterade tidigare stipendiater sina genomförda projekt. På grund av pandemin fick 2020 års projekt genomföras ett år senare, projektet gick till ”Äldre i säkerhet” och Madeleine Svärd tillsammans med räddningstjänsten i Nässjö. Äldre personer har i studiecirklar fått diskutera olika teman kring säkerhet och målet var att öka tryggheten som i sin tur ökar god hälsa. 2021 års stipendiat var Ann-Britt Grändamark och medsökande Sandra Rosell med projektet ”Existentiell hälsa när kroppen åldras och själen mognar”. Deltagare har i grupp och individuellt träffats och diskuterat existentiella frågor med målet att de ska må bättre, att samtalen ska öka deras livskraft.

2021 fick även Therese Bielsten och medsökande Eva Timén och Linda Johansson stipendium för att genomföra projektet ”Röster genom foton – att förstå ensamhet och gemenskap genom äldre personers fotografi”. Projektet kommer ingå i en rapport tillsammans med tre andra studier på Hälsohögskolan.

Alla stipendiater var mycket tacksamma att de fått möjlighet att genomföra sina projekt och märkt en uppskattning hos de äldre när de varit ute och besökt dom.

Fakta Aktiestinsens stiftelse

Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare i Småland, som tjänade en förmögenhet på aktieplaceringar vilket gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. Under senare delen av sitt liv donerade Israelsson miljontals kronor till olika stiftelser. Det finns nu fem stiftelser med hans namn, varav en är Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.


Stiftelsen utlyser årligen, som flest, åtta stipendier om sammanlagt högst 500 000 kronor till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.


Bedömningskommittén som föreslår vilka projekt som beviljas pengar från stiftelsen består av Hälsohögskolans vd (ordförande för stiftelsen), en representant för studentföreningen på Hälsohögskolan, ämnesföreträdare/forskare inom arbetsterapiområdet, en yrkesverksam arbetsterapeut och en extern entreprenör inom arbetsterapiområdet.


Läs mer om Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse och hur du ansöker.

2023-02-03