JU-anställd deltar i hjälparbetet i Turkiet

Vanligtvis arbetar Åke Solfeldt som tekniklektor på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University där han utbildar blivande ingenjörer i byggteknik och konstruktion. Men just nu befinner han sig Turkiet för att bland annat inspektera skadade byggnader efter de stora jordskalv som drabbat landet. Han är där en del av EU:s expertteam, EUCPT.

Omkring 45 000 människor beräknas ha omkommit efter de kraftiga jordbävningarna i Turkiet och Syrien. Jordskalven var de kraftigaste i området sedan 1939 och förödelsen är enorm. Den 6 februari, samma dag som jordbävningarna inträffade, tillfrågade EU medlemsländerna efter expertis och resurser. Dagen därpå var Åke på plats i Turkiet. Förutom sitt arbete på Tekniska Högskolan är han en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) resurspool.

– Det är sorgligt att se hur byggnader i städer som till exempel Kahramanmaraş, Adıyaman och Antakya blivit förstörda i stor omfattning. I varje byggnad som förstörts finns såklart människor som påverkats svårt, säger Åke Solfeldt.

Åke Solfeldt i Turkiet

Åke Solfeldt inspekterar skadade byggnader efter jordbävningarna i Turkiet. Foto: European Union (photographer: Begum Iman)

Viktigt med överblick över byggnadsstommen

Åke, som är byggnadsingenjör, har till uppgift att inspektera och ge råd till EU i frågor som rör skadade byggnader. I förödelsen, och utan tillgång till ritningar eller ytterligare information om husen, ska han göra en bedömning om de är säkra att vistas i. Han inspekterar och bedömer främst byggnader där EU bedriver någon form av verksamhet eller där personal från EU och FN bor.

– Eftersom jag varken har ritningar eller annan beskrivande information om enskilda byggnader får jag istället använda mina drygt 30 års erfarenhet som byggnadskonstruktör, besiktningsman och inspektör. Det gäller att skapa sig en överblick över hur byggnadens stomme är tänkt att fungera, säger han.

Inspekterade område där det bedrivs hjälpverksamhet

Åke Solfeldt

Foto: European Union (photographer: Begum Iman)

Han har även stöttat övriga experter i teamet med andra uppgifter och har bland annat hjälpt till vid en flygplats med att motta och koordinera material som skulle vidare till drabbade områden.

Måndagen den 20 februari drabbades Turkiet av ytterligare en kraftig jordbävning. Den uppmättes till 6,4 på Richterskalan och området var ett av de hårdast drabbade i de tidigare skalven. Dagen efter den jordbävningen var Åke på plats i staden Antakya och hjälpte bland annat ett italienskt team genom att ge råd kring byggnader där det bedrivs hjälpverksamhet.

– Jag gav bland annat råd kring var tält kunde sättas upp, vilka delar som hade överhängande rasrisk och hur byggnaderna fortsatt skulle kunna användas, säger han.

Åke åker hem till Sverige och Jönköping igen den 25 februari men han kvarstår i MSB:s resurspool och är därmed tillgänglig för nya insatser.

– Om man har ett intresse av och om man kan hjälpa till i ett större sammanhang, då är det ju viktigt att göra det. Jag vill hjälpa andra, avslutar han.

Åke Solfeldt

Flera nationaliteter hjälper till efter jordbävningarna i Turkiet. Foto: European Union (photographer: Begum Iman)

2023-02-23