230 studenter deltog i onlinespel om hållbarhet

Den 22 februari deltog 230 studenter vid Jönköping International Business School (JIBS) i det interaktiva spelet 2030 SDGs Game som en del av kursen Responsible Enterprise. Under tre timmar fick studenterna, som var organiserade i 72 grupper, delta i att bygga en värld enligt de 17 globala målen. Det var första gången den här typen av interaktiv undervisning användes vid högskolan, och det blev en succé!

Under spelet fick studenterna investera pengar för att uppnå mål för jämställdhet, branschtillväxt och miljöskydd. De var tvungna att ha olika följder av sina handlingar i åtanke och kunde genast se om deras beslut bidrog till ett mer rättvist samhälle, ökad utbildning, skogsåterväxt och renare luft eller till skogsskövling och orättvis behandling.

– Det här var jätteroligt och väldigt kreativt. Du var tvungen att tänka och reagera och kunde se konsekvenserna av dina handlingar. Det var verkligen en ögonöppnare, säger Dilara Nakshbandi och Jordan Hoffmann, som deltog i spelet.

The 2030 SDGs Game står för World Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling och skapades av Takeo Inamura & Takeshi Muranaka 2016. Det är ett kortbaserat onlinespel för många samtidiga spelare som simulerar att ta ”den verkliga världen" in i 2030, med Teams som plattform. Genom spel och dialog med andra spelare får deltagarna uppleva och ta ställning till olika möjligheter för världen och för sig själva ur ett hållbarhetsperspektiv.

"Allting hänger ihop"

Spelet väckte starka känslor och studenterna uttryckte sin besvikelse när de bidrog till en orättvis och mer förorenad värld. "Vi förlorade socialismen!" var en kommentar som hördes flera gånger under de tre timmarna. Spelet fick dem också att reflektera över fördelarna med att ha skyddande politik och ledarskap kontra extrem kapitalism på bekostnad av liv.

Omar Abouradi, Dilara Nakashbandi och Jordan Hoffmann deltog i spelet.

– Man inser att allt hänger ihop. Hållbarhet handlar mycket om att balansera faktorer som tid, pengar, den större ekonomin och utsläpp. Det är som en kedja där allt hänger ihop. Världen kommer att gå under om vi inte tar hänsyn till alla dessa faktorer. I slutändan betyder det också att vi måste göra uppoffringar. Det blev väldigt tydligt med spelet, säger studenten Omar Abouradi.

Seminariet tillhandahölls av Aya Matsuyama och flera certifierade SDG-spelförmedlare. Kursexaminator Dr Guénola Abord-Hugon Nonet och lärare Rida Ijaz var mycket tacksamma att kunna erbjuda det här komplementet till den vanliga undervisningen och för det stora stöd de fått från Brad Peirce, Chief Transformation Officer på Sustainability Mindshift med att utforma seminariet.

-Vi är otroligt glada att kunna erbjuda våra JIBS-studenter den här upplevelsen. Vi arbetar intensivt med att utveckla alla våra program för att säkerställa att varje examinerad student är bekant med de nuvarande globala riskerna och de möjligheter som är förknippade med att omvandla organisationer, säger Guénola Abord-Hugon Nonet.

Företaget Possible World gjorde onlinespelet möjligt att genomföra och vi ser fram emot fler SDG-onlineupplevelser med dem för våra studenter.

2023-02-24