Ute kan bli det nya inne

På Attarpsskolan i Bankeryd, strax utanför Jönköping, har eleverna i förskoleklass till årskurs 3 lektioner utomhus tillsammans med Linus Ögren, som är fritids- och utomhuspedagog. Studenter som läser till grundlärare med inriktning fritidshem på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), kommer att delta genom att planera och genomföra utomhusundervisning under våren.

Samarbetet mellan Jönköpings kommun och HLK sker i form av att lärarstudenter går en kurs där de får organisera och genomföra utomhuspedagogiska lektioner i en av skolskogarna nära Attarpsskolan. Här får studenterna chans att kombinera praktisk verksamhet med teori.

Skylt som hänvisar till skolskogen

Nya miljöer och sammanhang

Maria Hammarsten är universitetsadjunkt vid HLK och även kursansvarig för kursen utomhuspedagogik för grundlärare fritidshem. Hon beskriver syftet med kursen som att hitta en tillgänglig, inkluderande och utvidgad lärmiljö för alla fritids- och lågstadieelever.

– För vissa elever är det helt nödvändigt att lämna klassrumsmiljön av olika skäl, för att upptäcka att det går att lära sig på andra sätt. Om vi ska få en inkluderande och inspirerande lärmiljön så måste lärare få pröva olika tillvägagångssätt i hur man lär ut, säger Maria.

Linus Ögren ute i naturen

Linus Ögren, utomhuspedagog.

Linus Ögren beskriver utomhusundervisning som nyttigt ur både fysiskt och psykiskt perspektiv, genom att ta vara på den närliggande miljö som finns utanför klassrummet.

– Genom att eleverna får spendera tid utomhus och ta del av fysiska aktiviteter så tror jag att de påverkas positivt på olika sätt; bättre hälsa, bättre psykiskt mående samt ökad studiemotivation, säger Linus. Genom att ta lärandet i den naturliga miljön, kan eleverna öppna upp för nya perspektiv och idéer som kan förbättra deras kreativitet, fortsätter han.

Går i takt med hållbarhet

Samarbetet mellan Attarpsskolan och HLK:s kurs korrelerar med Jönköpings kommuns program för hållbarhet, där några av punkterna beskriver hur barn och elever ska uppmuntras till rörelse, skapa en förståelse för naturen och tillges goda möjligheter att vistas utomhus.

– Här kan Högskolan bidra med vetenskap och en djupare förståelse för hur strukturerad utomhuspedagogik faktiskt bidrar till kommunens hållbarhetsmål och arbete, säger Maria. Jag är övertygad om att den här hållbara formen av undervisning bygger på att vi tillämpar olika typer av pedagogiska material och miljöer, det handlar om att ha en stor ”verktygslåda” och uppmana till variation och flexibilitet, fortsätter hon.

Ökat engagemang

Linus ser på utomhuspedagogiken som varierande, förutom att undervisningen inte bedrivs inomhus så kan förhållandena ändras beroende på årstid och plats. Det ökar även engagemanget hos eleverna att tillsammans med sina klasskamrater utveckla sin sociala förmåga, kommunicera och lösa problem genom samarbete.

Koja i skogen

Eleverna på Attarpsskolan har byggt en träkoja i skogen.

– I klassrummet sitter eleverna vanligtvis vid sina skrivbord medan de lyssnar på läraren eller arbetar med uppgifter. Utomhuslektioner kan innebära att eleverna rör sig mer och är mer aktiva i sin inlärning genom att till exempel undersöka naturen, utforska området eller utföra fysiska aktiviteter, säger Linus. Eftersom eleverna kan känna, höra, se, och ibland smaka på naturen. Detta ger eleverna en mer mångsidig inlärningsupplevelse och kan hjälpa till att stärka minnesbilder för ämnen.

För mer information om utomhuspedagogik kontakta Maria Hammarsten.

2023-04-18