Examensarbete om John Bauer prisades i Spegelsalen

I somras tog Josefine Karlsson examen från ämneslärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Hennes examensarbete om konstnären John Bauer prisades med 30 000 kronor av Smålands Gille. Lördagen den 22 april fick Josefine motta stipendiet under Smålands Gilles vårfest som hölls i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm.

Josefine Karlsson läste till ämneslärare, med inriktning mot gymnasieskola med historia som första ämne och religion som andra ämne. Att hennes examensarbete skulle handla om John Bauer var inte förutbestämt.

– Innan uppsatsskrivandet arbetade jag med ett område som involverade kulturhistoria och turism vilket gjorde att jag kom in på historiebruk. När jag sedan kollade runt i Jönköping för att se vad man kunde undersöka i närområdet till examensarbetet fanns John Bauer där som en av gestalterna. Han har ju så fina illustrationer och det kändes lite som en sagovärld att arbeta med, säger Josefine.

Josefine Karlsson med sin sambo

Josefine Karlsson och hennes sambo efter prisutdelningen.

”Ömsom är jag John Bauer, ömsom är jag troll”

– Jag upptäckte att de flesta aktörer som manifesterar John Bauers minne har stort fokus på hans målningar med tema skogen, viket inte direkt är förvånande, säger Josefine.

Josefine blev naturligtvis glad att bli tilldelad stipendiet för sin uppsats. Pengarna har hon en tydlig plan för.

– Det känns väldigt roligt att de tyckte om min uppsats som jag lagt ner mycket tid på. Pengarna kommer användas till en långresa till USA nu i sommar med några som också tog examen förra året. Resan är en försenad examenspresent till oss själva, säger hon.

Vårfesten

Spegelsalen på Grand hotell

Spegelsalen på Grand Hotel inför Vårfesten.

Smålands Gilles vårfest och prisutdelningen var en fin upplevelse för Josefine.

– Det var ett riktigt kalas med operett som underhållning och Spegelsalen är en otrolig lokal. Det var också väldigt trevligt med god mat, trevligt sällskap och dans! Jag blev uppbjuden av både åldermannen och andra gäster. Vid utdelningen fick jag komma fram och bland annat berätta varför jag valde att skriva om John Bauer och vad historiedidaktik, som det står i min underrubrik, innebär. När jag tog emot stipendiet fick jag både blommor och en bok om Smålands Gille, säger hon.

Fem bra år på JU

Josefine och hennes klasskompisar hann plugga i nästan tre år innan pandemin gjorde studierna digitala och studentlivet obefintligt.

– De sista åren var kantade av corona vilket drabbade både vår tredje VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) som blev helt digital samt studentlivet i sig. Jag är däremot glad att vi redan hade pluggat i nästan tre år så att vi redan kommit in i studierna och träffat vänner vilket gjorde att vi klarade oss bra ändå, säger hon.

Idag har Josefine ett vikariat på Per Brahegymnasiet i Jönköping där hon undervisar i just historia och religion. Hon är nöjd med utbildningen hon fick på HLK.

– Lärarna i historia och religion på HLK var väldigt kunniga och vi fick bra undervisning i våra ämnen. Utifrån den aspekten skulle jag absolut rekommendera andra att studera till ämneslärare på HLK, säger hon.

Smålands Gille som har ca 400 medlemmar bildades i Stockholm år 1890. Gillet ska enligt stadgarna (med i huvudsak samma syfte sedan dess) vara en sammanslutning av smålänningar och ölänningar i Stockholm med omnejd och därvid syfta till att sammanföra medlemmarna till gemensam nytta och trevnad och att stärka kontakterna med hembygden.

2023-05-05