Kvinnojourer på utbildning kring äldres utsatthet för våld i nära relationer

Kvinnojour

Carina Hast och Marie Johansson från kvinnojouren i Gävle.

I veckan anordnar institutet för gerontologi på Hälsohögskolan vid Jönköping University en kurs för ett tiotal kvinnojourer i Sverige. Uppdragskursen handlar om äldre personers utsatthet för våld i nära relationer. Det är första gången kursen anordnas på Hälsohögskolan.

Det hela började med att Tantjouren i Luleå hörde av sig för att ta del av ny forskning om vad som sker i landet när det gäller våld i nära relationer med fokus på äldre personer. Därefter gick en inbjudan ut till fler kvinnojourer. Totalt är det ett tjugotal deltagare från hela landet.

Vi tyckte kursen Våld i nära relationer bland äldre som ges vid Hälsohögskolan såg så intressant ut och tyckte att fler kvinnojourer borde ta del av den. Jag tycker dagarna är mycket välplanerade, säger Maja Larsson från Luleås tantjour.

”Ser kvinnor som blommar upp när mannen dör”

På programmet står bland annat presentationer av forskningsstudier inom området. Deltagarna får även höra polisen berätta om sitt arbete samt hur kommunerna arbetar med frågan. Lena Östlund från Hälsohögskolan som ansvarar för dagarna menar att ämnet berör många verksamheter och betonar vikten av samarbete.

Från Kvinnojouren Blåklockan i Gävle medverkade Carina Hast och Marie Johansson. Utbildningen ger dem mer kunskap på ett personligt plan och forskningen ger även tyngd när de pratar med politiker.

- Det blir också ett tillfälle för oss att träffas och utbyta erfarenheter. ”Ser kvinnor som blommar upp när mannen dör”, hörde jag sägas under förmiddagen och det berördes jag verkligen av, säger Marie.
2023-06-14