Jönköping University medverkar på Klimatveckan

Årets klimatvecka arrangeras mellan den 16 - 22 oktober i hela Jönköpings län. Temat för årets vecka är "Energi - tillsammans har vi kraften". Jönköping University (JU) bidrar genom att arrangera två event, det ena om metoder för öka deltagande i hållbarhetsarbete, och det andra är en presentation av JU:s verktyg för att synliggöra de globala målen i Agenda 2030.

Klimatveckan i Jönköpings län arrangeras av Klimatrådet för att bidra till länets gemensamma vision Klimatsmart plusenergilän 2045. Eva Gipperth, högskoledirektör på JU, är JU:s ledamot i Klimatrådet.

– Klimatveckan är en viktig del i arbetet med att synliggöra klimatarbetet i regionen samt att utbyta och sprida kunskap om det klimatarbete som görs. För Jönköping University är den unika samarbetsytan och möjligheten att bidra till länets hållbarhetsarbete en del av vårt strategiska arbete, säger Eva Gipperth.

JU anordnar två event

Onsdag 18 oktober kl. 10.00-12.00, på plats på HLK

Föreläsning och panelsamtal med exempel på hur kommuner i Jönköpings län arbetat med olika metoder för ökat medborgardeltagande i hållbarhetsarbetet och samhällsplaneringen. Vi får även lyssna till den senaste forskningen med exempel på metoder från olika delar av världen, bland andra från Carolina Carvalho, forskare från Institute of Environment and Energy, São Paulo University, Brasilien. Moderator är Paola Sartoretto, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Arrangeras av JU och Länsstyrelsen. Aktiviteten kommer främst hållas på engelska.

Det bjuds på lunchmacka till de 40 första som anmäler sig. Anmäl dig här https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d216ae671895

Sista anmälningsdagen är 16 oktober.

Torsdag 19 oktober kl. 12.00-13.00, digitalt event

För att få en gemensam bild av JU:s arbete med hållbar utveckling har man tagit fram ett verktyg för att visualisera aktiviteter knutna till hållbar utveckling och de globala målen. Målsättningen är att skapa samarbete, dialog och gemensamma projekt vid JU:s bolag samt att verktyget blir en plattform och katalysator för att inspirera. Vid detta tillfälle presenteras verktyget och hur det är tänkt att komma till nytta.

Eventet hålls på svenska. Anmälan till den digitala presentationen sker till andreas.friberg@ju.se


Här kan du se hela Klimatveckans aktiviteter

Läs mer om Klimatrådet

2023-10-10