JU-alumn vann pris för bästa uppsats

I somras tog Martin Jakobsen examen från grundlärarprogrammet 4–6 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Martins uppsats prisades igår den 19 oktober för årets examensarbete av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).

Martin Jakobsen, samt Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog, Karlstads universitet, tilldelades årets pris för bästa examensarbete vid lärarutbildningen, med inriktning mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik på NATDID:s konferens FobasNT23 i Norrköping 18–19 oktober. På konferensen fick de presentera sina arbeten för drygt 80 deltagande lärare och forskare.

Martin Jakobsen mottar priset.

Andreas Larsson, föreståndare för NATDID vid Linköpings Universitet, delar ut priset till Martin Jakobsen. Foto: Olivia Hugoo, Linköpings universitet

- Såklart är jag glad och stolt. Jag är extra glad att NATDID väljer att premiera ett arbete som undersöker elevernas perspektiv, det är där pedagogiken alltid måste börja, säger Martin Jakobsen.

Kreativ metod för att fånga elevernas uppfattningar

I ett tidigare arbete fann Martin att inom NO är det laborationer som eleverna beskriver som mest engagerande. Under sista året ville Martin undersöka elevperspektivet i frågan och med en kreativ metod få eleverna att dela med sig av sina uppfattningar av dessa lektioner. Han lät 135 elever i årskurs 4 – 6 teckna hur en NO-laboration kan se ut när eleven själv tycker den är intressant eller rolig.

Martin Jakobsen, Linn Hedenskog och Fredrik Hedenberg.

Vinnarna Martin Jakobsen, Linn Hedenskog och Fredrik Hedenberg. Foto: Olivia Hugoo, Linköpings Universitet.

- Att låta elever teckna sina uppfattningar var både kul för mig att genomföra och det gav också ett lite annorlunda resultat. Jag rekommenderar alla att tänka lite utanför boxen när det kommer till datainsamling, jag hade mycket inspirerande möten med min handledare Per Askerlund för att komma fram till denna metod. Kör kanske inte bara intervjuer på autopilot utan tänk ut något eget eller prata med handledaren om hur du kan göra ditt arbete mer unikt, då blir det mycket roligare, säger Martin.

Martin menar att lärare skulle kunna fokusera mer på att hålla intresset uppe för NO än att som standard tvinga eleverna att skriva loggbok, även om de så klart ska öva på det också.

Läs Martin Jakobsens uppsats ”Elevers bild av engagerande NO-laborationer
- En kvalitativ studie där mellanstadieelever tecknar sina uppfattningar av en rolig eller intressant naturvetenskaplig laboration” i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-10-20