Dags för hållbarhetsvecka på Jönköping University

Den 6–10 november genomförs Jönköping University (JU) Sustainability Week, en hållbarhetsvecka där fackhögskolorna, Jönköping University Enterprise och Högskoleservice tillsammans med studenternas hållbarhetsförening SSA arrangerar olika event med fokus på hållbarhet och Agenda 2030-målen. Under veckan kommer bland annat olika föreläsningar och seminarier hållas med teman som Jönköping 2030, ”transforming cities”, Projekt Flicka, och så blir det lansering av JU:s Sustainable Development Goals Dashboard.

Jönköping University arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utbildning, forskning och samverkan, samt att minska JU:s klimatavtryck i olika delar av verksamheten. En av JU:s fem strategier för perioden 2020–2025 lyder ”Vi bidrar till en hållbar framtid”.

– Som lärosäte har Jönköping University ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en hållbar social utveckling. Bolagen inom JU arbetar aktivt under hela året med hållbarhetsfrågor och Jönköping Sustainability Week är en möjlighet att samla ihop och sätta ljus på frågorna, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

JU:s engagemang för hållbar utveckling tar flera olika former, bland annat delaktighet i det regionala Klimatrådet, Miljödiplomeringsarbetet, Mötesplats Social Innovation samt Lika villkor och jämställdhet. För att underlätta och möjliggöra visualisering av hur bolagen arbetar med de olika kategorierna av Agenda 2030 har ett verktyg, JU:s Sustainable Development Goals Dashboard, arbetats fram och detta lanseras nu under hållbarhetsveckan.

– SDG Dashboard är en plattform för att visualisera hållbarhetsarbetet och även en katalysator för att forskare, lärare och studenter vid JU ska få inspiration av varandra. Ett ytterligare mål är även att bidra till att hela regionen gör mer för hållbarhet och för att uppnå de mål som uttrycks i Agenda 2030, säger Agneta Marell.

Några av veckans aktiviteter

Mer information i kalendariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela veckan: tipspromenad på JTH, utställning i HLK:s entré.

Högskolebiblioteket har en bokutställning kopplad till hållbarhet och tipsar på sociala medier om böcker och informationssökningsknep.

Måndag: hållbarhetsmingel på HLK, The Decade Podcast, paneldiskussion, filmkväll

Tisdag: JIBS Shaping our Future 2023 Öppnas i nytt fönster., inspirationsföreläsning, paneldebatt, workshop om Jönköping 2030. I samarbete med JUE.

Onsdag: HHJ föreläsning om FN:s hållbarhetsmål, SSA presentation om hållbar mat på Rio och senare på dagen utflykt till en svampodling

Torsdag: HHJ Projekt Flicka, HS och Höfab håller en presentation om Ett Hållbart Campus, SSA workshop om cirkulärekonomi, JTH presentation av vinnare från NES (digitalt event)

SDG Dashboard

Arbetet med att implementera Sustainable Development Goals Dashboard Öppnas i nytt fönster. vid JU i en uppstart och aktiviteter kommer adderas löpande. Är du intresserad av mer information så kontakta gärna huvudredaktören på respektive bolag.

Läs mer om arbetet med hållbar utveckling på JU Öppnas i nytt fönster.

2023-11-02