Konst, design och kultur för 145 lärarstudenter

Den 12 och 13 december begav sig 145 förstaårsstudenter från grundlärarprogrammen på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) till Vandalorum i Värnamo. Syftet var att lära sig om hur estetiska lärprocesser kan integreras i den pedagogiska verksamheten.

Maria Hammarsten, fil. lic. och universitetsadjunkt i pedagogik vid HLK, är kursansvarig för kursen Lärande och utveckling för grundlärare. Alla grundlärarstudenter, oavsett inriktning, läser kursen under sitt första utbildningsår på HLK.

Händer som formar lera.
Maria Hammarsten

Maria Hammarsten

Maria menar att kulturrättvisa handlar om att främja och skapa förutsättningar för att alla barn, elever och unga ska ha rätt att få möta professionell kultur och möjligheten till eget skapande.

– För att det ska bli möjligt är kultur i förskoleklassen, grundskola och fritidshem väldigt viktigt, om inte helt avgörande. Det i sin tur förutsätter att lärarna och lärarstudenterna har någon form av grundläggande kompetens om vad konst och kultur betyder för lärandet och hur kultur kan integreras i hela det pedagogiska uppdraget, säger Maria Hammarsten.

”Kombinationen av praktisk och teoretisk undervisning ökar förståelsen”

Elin Gunnarsson läser första året till grundlärare årskurs F3 och Frida Ståhl till grundlärare årskurs 4­6, och är två av studenterna som var med på konst- och designmuseet Vandalorum. Båda är nöjda med besöket.

Frida Ståhl och Elin Gunnarsson på Vandalorum.

Frida Ståhl och Elin Gunnarsson på Vandalorum.

Elin Gunnarsson läser första året till grundlärare årskurs F3 och Frida Ståhl till grundlärare årskurs 4­6, och är två av studenterna som var med på konst- och designmuseet Vandalorum. Båda är nöjda med besöket.

Studiebesöket var givande. Det var intressant att se hur de olika former av skapande kan användas i undervisningssyfte för elever i ett utbildningssammanhang, säger Elin.

Frida fortsätter:
Vi lärde oss olika tillvägagångssätt att arbeta med barnen kopplat till naturen, exempelvis ta in natur i klassrum och genomföra undervisningen utomhus.

Elin och Frida tyckte att kombinationen av praktisk och teoretisk undervisning ökar förståelsen av det som nämns i föreläsningarna.

Fler ”konst- och kulturresor”

För att möjliggöra utbildningsdagarna på Vandalorum har Maria Hammarsten ansökt och erhållit medel från Region Jönköpings län. Syftet med dessa medel är att skapa långsiktiga initiativ som främjar konstupplevelser för barn och elever under deras grundskoleår. Det övergripande målet är att erbjuda blivande grundskollärare alternativ för sin framtida undervisning, lärmiljö och kunskapsutveckling.

Maria Hammarsten tycker också att utbildningsresan föll väl ut och har redan bestämt att de kommer göra om det för nästa års förstaårsstudenter.

– Studenterna tyckte detta var väldigt roligt, intressant och lärorikt. Vi får avvakta studenternas kursvärdering, men jag ser att ”konst- och kulturresor” kommer implementeras i grundlärarutbildningen framöver på ett mer systematiskt sätt, säger hon.

2023-12-18