Ny utbildning ska främja trygga mötesplatser för ungdomar

Den 17 januari startade en skräddarsydd uppdragsutbildning på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University för yrkesverksamma fritidsledare i Jönköpings län. Utbildningen är en av de första i sitt slag i Sverige och målet är att rusta fritidsledare för att skapa så trygga mötesplatser som möjligt för ungdomar.

HLK och Kommunal utveckling i samverkan med Region Jönköping läns samtliga 13 kommuners fritidsförvaltningar står bakom uppdragsutbildningen. Utbildningen kommer bland annat beröra hur man bättre kan samverka med andra aktörer i samhället, som exempelvis kulturskolan och föreningslivet.

– Den öppna ungdomsverksamheten står idag inför en komplex verklighet. Vi behöver ha ett 24-timmarstänk kring våra barn och ungdomar och där vi tillsammans samverkar med andra aktörer för att skapa trygga och meningsfulla mötesplatser, säger Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, Jönköpings kommun.

Initiativet till utbildningen kommer från fritidsledarna själva via ett nätverk med länets fritidsdirektörer och Kommunal utveckling. En av fritidsledarna som ska kompetensutvecklas är Kushtrim Brahimi som har arbetat som fritidsledare i Värnamo i tio år.

Kushtrim Brahimi

Kushtrim Brahimi, fritidsledare i Värnamo, som nu ska kompetensutveckla sig.

– Vi har ganska länge diskuterat hur vi och verksamheten kan ta nästa steg och utvecklas. Vi behöver kunna möta även en annan typ av ungdomar och ett annat samhälle idag. För att fritidsverksamheten ska kunna utvecklas vidare behöver vi lite kompetensutveckling, säger Kushtrim Brahimi.

”Det behövs proaktiva insatser”

Samhället förändras ständigt och det är inte längre enbart på fritidsgårdarna som barn och ungdomar håller till på sin fritid.

– Fritidsledare och ungdomsutvecklare behöver möta ungdomarnas behov genom att arbeta mobilt, agilt och områdesbaserat. Det behövs proaktiva insatser inom bland annat föräldrastöd och brottsförebyggande arbete tillsammans med skola och socialtjänst. Detta innebär naturligtvis att vi behöver en kompetensbas att stå på som vilar på en forsknings- och professionsgrund och det är därför vi nu startar den här utbildningen, säger Rasmus Ax, utvecklingschef, Kommunal utveckling.

Utbildningen är på tio högskolepoäng och pågår under ett år. Kursen startade den 17 januari och de 27 deltagarna kommer att studerar vid sidan av sina ordinarie arbete. Det finns ungefär 100 fritidsledare i länet och förhoppningen är att alla kommer få möjligheten att gå utbildningen.

Det var länge sedan Kushtrim Brahimi, senast studerade, men han ser fram emot det.

– Det är väldigt roligt att detta samarbete med Kommunal utveckling och HLK har blivit av och att utbildning är skräddarsydd för oss. Jag har inte pluggat på 20 år så jag vet inte riktigt hur det känns ännu, men det är verkligen kul att få denna möjlighet till kompetensutveckling, säger Kushtrim Brahimi.

Sara Dommartine, verksamhetsledare för uppdragsutbildning vid Enheten för samverkan på HLK, är nöjd med att samarbetet har mynnat ut i en utbildning.

– Vi är glada att samarbetet med länets fritidschefer nu utmynnat i den här satsningen. Vi vill med uppdragsverksamheten på HLK, utifrån den gedigna kompetens som vår personal har, möta de behov och utmaningar som samhället står inför. Den här utbildningen är ett gott exempel på det där vi hoppas stärka och utrusta yrkesgruppen inför arbetet med, och samverkan kring, våra barn och unga, säger Sara Dommartine.

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och kopplar an till de europeiska principer och riktlinjer som finns för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet EGL (European Charter on Local Youth work).

Kurserna:

Vårterminen: Öppen fritids- och ungdomsverksamhet – meningsfull fritid
Höstterminen: Mötesplatser för ungdomars fritid

Statistik gällande HLK:s poänggivande uppdragsutbildning 2023

  • 215 personer deltog i olika poänggivande uppdragsutbildningar
  • Utbildning för yrkesverksamma genomfördes i 16 olika kommuner
  • 73 personer av HLK:s personal var engagerade i utförandet av uppdragsutbildning
  • 1 600 personer deltog under året i icke poänggivande uppdragsutbildningar och
    3 500 personer i enstaka föreläsningar

För mer information om uppdragsutbildningar på Högskolan för lärande och kommunikation, kontakta Sara Dommartine.

2024-01-25