Björn Erfors vid Hälsohögskolan tilldelas det pedagogiska priset.

Björn Erfors vid Hälsohögskolan tilldelas det pedagogiska priset.

Pedagogiskt pris till lärare för innovativa metoder som engagerar studenter

För att uppmärksamma särskilt värdefulla insatser på det pedagogiska planet har Jönköping University (JU) instiftat ett pedagogiskt pris som har delats ut sedan 2014. I år tilldelas Björn Erfors, adjunkt vid Hälsohögskolan priset.

På Avdelningen för omvårdnad undervisar Björn studenter från sjuksköterskeprogrammet.

- Det känns väldigt kul. Det känns som en möjlighet och motivation att fortsätta utvecklas och arbeta för våra studenter, säger Björn.

Priset utgörs av ett diplom, ett hedersomnämnande samt en prissumma på 25 000 kronor att använda för kompetensutveckling. Vid Akademisk högtid som hålls på Kulturhuset Spira den 4 maj delas priset ut. I samband med högtiden håller pristagaren en öppen föreläsning.

Björn tycker själv det är svårt att beskriva vad som gör hans pedagogik bra men trycker på ett par punkter som han anser vara viktiga. Hör honom berätta sina tankar nedan.

Motivering för 2024 års pristagare:

”Björn Erfors nomineras för att ha excellerat inom ramarna för undervisning och lärande på JU och har lyft pedagogiken kring praktisk kunskap i yrkesutbildningen genom att dedikerat sätta ämnet i ett relevant sammanhang. Björn är inte rädd för att utmana den konventionella undervisningen och har infört innovativa metoder för att hålla studenterna engagerade och motiverade och har skapat en dynamisk undervisningsmiljö som främjar aktivt deltagande och kritiskt tänkande. Björn är en förebild inom undervisningen och en mycket värdig mottagare av JU:s pedagogiska pris.”

2024-02-12