Monica Dahlbom är mottagare av Förtjänsttecknet 2024

JU:s förtjänsttecken delas ut till Monica Dahlbom

Jönköping Universitys (JU) förtjänsttecken ges till personer som gjort insatser av stor vikt för lärosätet och 2024 års mottagare av utmärkelsen är Monica Dahlbom, kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping och tidigare ordförande för Stiftelsestyrelsen vid JU.

Kommittén som utser mottagare av JU:s förtjänsttecken har valt att dela ut förtjänsttecknet 2024 till Monica Dahlbom. Monica är kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping och har tidigare varit ordförande för Stiftelsestyrelsen vid JU i sju år. Hennes nuvarande roll vid JU är att vara sammankallande i Stiftelsestyrelsens valberedning.

Denna prestigefyllda utmärkelse kan tilldelas en eller flera personer som gjort insatser av stor vikt för lärosätet och kan delas ut en gång per år.

– Det känns fantastiskt roligt, hedrande och överraskande att få detta pris och jag är väldigt glad för det. Det blir en bekräftelse på det arbete som gjorts och visar att uthålligt arbete kan löna sig, säger Monica Dahlbom.

Förtjänsttecknet delas ut vid Akademisk högtid den 4 maj 2024 och består av en medalj som kan bäras till högtidsdräkt samt ett diplom.
Läs mer om förtjänsttecknet och tidigare mottagare av förtjänsttecknet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se Monica Dahlbom kommentera hur man bedriver ett framgångsrikt styrelsearbete i filmen nedan:

Motivering

”Monica Dahlbom var under sju år ordförande för Stiftelsestyrelsen vid JU. Monica Dahlbom påbörjade uppdraget vid en tid när flera ledamöter valt att lämna styrelsen och många var nya. Genom sitt kunnande, sitt lugn och sin förmåga att skapa en god anda och bra struktur gav Monica Dahlbom styrelsen säker vägledning och framtidstro. Monica Dahlboms bakgrund som jurist/domare och förhandlingschef vid Arbetsgivarverket gav henne värdefulla erfarenheter som hon på ett mycket förtjänstfullt sätt kunde använda i rollen som ordförande, i allt från beslutsformulering till insiktsfulla och analytiska inspel på styrelseunderlagen. Monica Dahlbom är tydlig och balanserad och visade mycket god förmåga att skapa en tillåtande atmosfär med högt i tak där alla fick möjlighet att säga sin mening samtidigt som diskussionerna var konstruktiva och framåtsyftande. Efter sin tid som ordförande är Monica Dahlbom sammankallande i Stiftelsestyrelsens valberedning. Ett uppdrag som hon hanterar med klokskap och mycket hög ambition.”

2024-03-04