Amerikansk politik på schemat

Till hösten startar en helt ny kurs på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Studenterna kommer lära sig om amerikansk politik och få en fördjupad kunskap om valsystemet, partisystemet och om de olika symbolfrågor som tar allt större plats i de amerikanska valen.

Amerikanska flaggan och parlamentsbyggnad

Foto: Brandon Mowinkel på Unsplash

Tanken med kursen är att den ska gå varannan höst för att följa den amerikanska valcykeln – presidentval respektive kongressval – för att vara aktuell och för att använda sig av valen i undervisningen.

– Kursen är tänkt att fungera som en guide till den amerikanska politiken så att man kan följa valet med mer kunskap, förstå innebörden av olika händelser och även förstå den amerikanska historiska och samtida kontext som valet utspelar sig i, säger Aron Engberg, universitetslektor i religionsvetenskap på HLK, som är en av de kursansvariga.

Amerikansk politik - ras, klass, religion

Kursen, som har namnet Amerikansk politik – ras, klass, religion (7,5 hp) presenteras med följande innehåll:

  • Det amerikanska politiska systemet i historia och nutid
  • Religionens roll i amerikansk politik, och den kristna högerns framväxt och inflytande
  • Identitetspolitiska diskurser i det nordamerikanska politiska landskapet
  • Klass och rasfrågans betydelse i amerikansk politik
  • Amerikas plats och roll i världen
  • Orientering i valets centrala frågor, och utmärkande debatter

För att bli antagen till kursen krävs endast grundläggande behörighet och inga särskilda förkunskaper behövs.

– Kursen hålls helt och hållet på distans, med ett flexibelt upplägg så att alla ska kunna läsa den oavsett om man jobbar, pluggar eller är pensionär, säger Tobias Samuelsson, professor i samhällsvetenskap på HLK, som tillsammans med Aron Engberg har initierat kursen.

Engberg och Samuelsson hoppas och tror att kursdeltagarna ska bli mer informerade kring hur det amerikanska valsystemet fungerar i praktiken och få möjlighet att tillsammans reflektera över hur sociala, religiösa och kulturella frågor formar och samspelar med politiken.

– Mitt intryck är att USA:s politik är något som intresserar många i Sverige, både unga och gamla. Dock kan den ibland vara lite svår att förstå endast via nyhetsrapporteringen, inte minst nu för tiden när den har blivit så enormt polariserad och radikal på olika sätt, avslutar Aron Engberg.

2024-03-27