"Jämställdhet är viktigt för alla människor"

På temat mångfald, jämlikhet och inkludering arrangerade forskningscentret MMTC (Media, Management and Transformation Centre) en konferens där deltagare fick möjlighet att inspereras genom insiktsfulla diskussioner och nyskapande tankar om resan mot ett mer inkluderande samhälle. Evenemanget hölls på tisdagen den 26 mars på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU).

En av höjdpunkterna på konferensen var ett inslag med Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Ministern skulle hållit öppningstalet ”Women’s Wallets: A Speech on economic Equality and Action” men kunde dessvärre inte närvara på plats. Talet, som, som fokuserade på ojämlikhet inom företagande, näringslivet och samhällsekonomin sändes i stället förinspelat.

– Kampen om jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt för alla människor, inte bara kvinnor, sa Paulina Brandberg bland annat i sitt tal.

Se klippet nedan för att höra vad JU:s prorektor Salem Seifeddine, flera av talarna, och några besökare tyckte om tisdagens konferens.

 

Fokus på inkluderande arbetsmiljöer

Konferensen att innehöll en rad intressanta sessioner och paneldiskussioner. Erfarenheter delades och jämlikhet, inkludering och mångfald i alla dess former diskuterades liksom möjliga vägar att tackla dessa svåra och viktiga frågor.

En av panelerna hade titeln ”Innovation Unleashed: The power of inclusive organizing” och leddes av Greta Gober, universitetslektor, och Anna Ginalska, docent, båda från universitetet i Warszawa. Greta Gober, även postdoc vid Stockholms universitet, fokuserar i sin forskning på produktionskultur, kommunikation och maktrelationer i organisationer, med särskilt fokus på mediaorganisationer. Anna Ginalska bedriver forskning inom bland annat mångfald och inkludering, nya teknologiers inverkan på människors liv samt mediepolarisering.

Panelen utforskade vikten av inkluderande arbetsmiljöer för att främja innovation och framgång. I panelen deltog även Anna Mårtensson, åklagare Jönköping, och Anna Edstedt, Head of Q By Consid, som båda delade med sig av erfarenheter med koppling till ojämlikhet inom juridiken respektive IT- och teknikindustrin.

Under förmiddagen talade också Petter Björkebäck, Founder and CEO of Village Organizational Development om vikten av inkluderande design och betonade att ingenting är neutralt. Varje handling, eller brist på sådan, är aningen inkluderande, exkluderande eller en kombination av båda.

Eftermiddagen innehöll bland annat en session med Rosa Indenbaum (Director of Operations på Trace) och Sandra Subel (Change Leader och DEIB expert) där de djupdök i komplexiteten med mångfald och strategier och praktiska vägar för att navigera dessa. Den avslutande sessionen leddes av Nora Bavey, Entreprenur och Evelina Anttila, Founder and Investor och gick under titeln ”Investing in Diversity: A blueprint for inlusive economy”.

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad konferens med stort engagemang från såväl talare och panelmedlemmar som besökare. Det är uppenbart att jämställdhet är viktigt för alla!

2024-03-28