Måns Svensson

Välkommen Måns Svensson – ny rektor vid Jönköping University!

Måns Svensson har idag tillträtt som rektor vid Jönköping University. Måns är professor i rättssociologi och har många års erfarenhet av ledaruppdrag från både Lunds universitet och Högskolan i Halmstad, där han varit ledare för Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Hör vad han säger om sin första dag och hans förhoppningar på närmsta framtiden.

Måns Svensson är professor i rättssociologi och har mångårig erfarenhet av ledaruppdrag från både Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Han kommer senast från rollen som akademichef för Akademin för lärande humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

Måns har varit ledamot och ordförande i forskningsråd och har på olika sätt arbetat med arbetslivs- och arbetsmiljörelaterade frågor, såväl i sin forskning som i ledningsfunktioner. Han har bland annat varit med och byggt upp Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet där han även var föreståndare under ett antal år och han har varit ordförande i Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF).

Måns har som rättssociolog stor erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med myndigheter och han har bidragit i olika lagstiftningsprocesser. Han har även lett utvecklingsarbete inom ramen för LU innovation, bland annat i samverkan med telekomföretag. Måns har en bakgrund som reservofficer och är aktiv som chef i hemvärnet.

Hör vad han säger om sin första dag och hans förhoppningar på närmsta framtiden i filmen nedan:

2024-04-02