"Arbetsmiljön – avgörande för god prestation"

Den 28 april är det Internationella Arbetsmiljödagen. Jönköping Universitys rektor Måns Svensson har på olika sätt arbetat med arbetslivs- och arbetsmiljörelaterade frågor, såväl i sin forskning som i ledningsfunktioner. På JU:s forskningsblogg publiceras det regelbundet bloggar om aktuella ämnen. Läs gärna dessa och den senaste där Måns resonerar kring arbetsmiljöfrågor.

"En grundläggande förutsättning för att vi ska kunna nå våra högt ställda mål är att vi tillsammans skapar en inspirerande, trygg och säker arbetsmiljö" skriver Måns Svensson, rektor, Jönköping University.

"Förstklassig arbetsmiljö lägger grunden för akademisk framgång och innovation. Många av oss tillbringar omkring en tredjedel av vår vakna tid tillsammans på arbetet, och därför är det viktigt med en god arbetsmiljö" skriver rektor Måns Svensson i bloggtexten som går att läsa här.

Under året kommer Vertikals satsa lite extra på texter som uppmärksammar olika temadagar. Tidigare i år har Folkhögskolans dag och Världsbokdagen uppmärksammats. Läs bloggarna här:

Följ gärna taggen temadagar på Vertikals under året för att läsa fler texter framöver.

2024-04-26