JU firar 30 år

I år är det trettio år sedan som Jönköping University (JU) blev en av landets tre stiftelsehögskolor. Detta jubileum uppmärksammas på olika sätt och började med valborgsmässofirandet.

Campus uppifrån med 30-års loggan

Det var i regeringsförklaringen 1991 som den tillträdande borgerliga regeringen uttalade sin strävan att skapa mer oberoende universitet och högskolor. Högskolan i Jönköping och Chalmers Tekniska Högskola erbjöds att övergå till stiftelseform och med ett starkt stöd från det lokala näringslivet, landstinget och kommuner i regionen, grundades Stiftelsen Högskolan i Jönköping den 1 juli 1994.

Firande under året

Firandet började vid valborg och pågår till årets slut, med fokus runt Akademisk högtid och studenternas kick-off i augusti. Den faktiska födelsedagen för lärosätet är den 1 juli.

Några aktiviteter i närtid:

Valborg firades i Hälsoparken i Jönköping bland annat med tal av rektor Måns Svensson och studentkårens ordförande José Alvarado och JU-kören bidrog med skönsång.

Veckan fortsätter med professorföreläsningar under 2–3 maj med höjdpunkten Akademisk högtid under lördagen. Mer information hittar du här.

Inför Akademisk högtid har högskolebiblioteket en utställning som informerar om ceremonin, doktorerna, professorerna, hedersdoktorerna och nya rektorn. De kommer även visa upp några av JU:s inisignier och avhandlingar samt andra publikationer av professorerna och doktorerna.

Under Akademisk högtid lördagen den 4 maj kommer rektor att installeras liksom 11 professorer och 32 doktorer med en högtidsmiddag på Science Park efteråt.

Den 29 maj kommer en näringslivsdag arrangeras tillsammans med Jönköpings kommun. Syftet är att visa upp den spetsforskning JU bedriver tillsammans med näringslivet i regionen och nationellt. Mer information kommer kring detta evenemang.

Firar både 30 och 100 år

Kuriosa i sammanhanget är att Jönköping University skulle kunna fira hundraårsjubileum i år! Under 1924 skapades nämligen ett småskoleseminarium i Jönköping med syfte att utbilda lärare. Detta blev sedermera lärarseminariet som genomfört högre utbildning och numera heter Jönköping University. Men JU kommer modest att stanna vid att fira 30 år som stiftelsehögskola.

På jubileumswebben kan man läsa mer om JU:s historia och ta del av unika intervjuer med nyckelpersoner. Webben kommer uppdateras under året.

2024-05-02