Jönköping University klättrar på rankning för unga lärosäten

Times Higher Education har släppt 2024 års rankning av de bästa unga lärosätena i världen. Jönköping University (JU) placerar sig på plats 168, en förbättring på drygt 30 placeringar sedan 2023.

Foto: Patrik Svedberg

Times Higher Education rankar världens främsta lärosäten som är 50 år eller yngre. Lärosätena bedöms utifrån kärnuppdragen undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick för att ge en mer omfattande och balanserad jämförelse. Jönköping University är med för andra gången. I 2023 års rankning placerade sig JU inom intervallet 201-250 för att i år klättra till plats 168. Det totala antalet lärosäten på rankningen har på samma tid ökat från 605 till 673.

– Jag är glad att Jönköping University har klättrat på listan. Rankningar behöver alltid tolkas med viss försiktighet men det ger en vägledning för hur vi ligger till i jämförelse med andra lärosäten. Internationalisering är en del av vårt strategiska arbete och rankingen pekar på att våra kontinuerliga ansträngningar har varit givande, säger Tomas Björk, planeringschef, Jönköping University.

Jönköping University kännetecknas av en hög grad av internationalisering, entreprenörskap och samverkan med det omgivande samhället. Högskolan har över 350 partneruniversitet runt om i världen och många internationella samarbeten inom forskning och utbildning. Jönköping University är bland annat ett europauniversitet tillsammans med våra partners i EULiST-alliansen (European Universities Linking Society and Technology).

Länk till rankningen

2024-05-15