Hur navigerar man i pensionssystemet?

Hur mår egentligen det svenska pensionssystemet och hur navigerar man på bästa sätt som sparare bland möjligheter och alternativa lösningar? Det vet Johannes Hagen, docent i nationalekonomi på Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University som är expert på det svenska pensionssystemet. Tillsammans med Staffan Ström, pensionsekonom på tjänstepensionsbolaget Alecta, avslutade han säsongens omgång av JU LIVE.

JU Live bidrar till att forskning som bedrivs vid JU görs tillgänglig för allmänheten. Det fungerar också som en mötesplats, säger Johannes Hagen.

Torsdagen den 23 maj var det dags för årets sista omgång av den populära föreläsningsserien JU LIVE som arrangeras på Jönköping University tillsammans med Folkuniversitetet. Under en timme fick åhörarna ta del av utmaningar och möjligheter i det svenska pensionssystemet och en hel del goda råd om hur man ska tänka för att göra kloka val på individnivå.

- Är du tillräckligt insatt för att förstå hur dina beslut påverkar din framtida pension, frågade Johannes Hagen som inledning till sin föreläsning. Flera i publiken skruvade på sig men de behövde inte känna sig ensamma.

När samma fråga ställdes till svenska folket i en enkätundersökning svarade 2/3 nej. Anledningen till att man inte var tillräckligt insatt var att man upplever det som för komplicerat, att det helt enkelt inte blivit av eller att man tänker att ”jag gör det sen”.

Under föreläsningen blev det dock klart att det finns mycket man kan göra för att påverka sin pension men att det faktiskt går bra att vara ”soffliggare” också – så länge man har koll på sina passiva val och loggar in på minPension.se då och då för att få en överblick över vilka pensioner man har och hur intjänandet ser ut.

- Pensionen bestäms av alla inkomster du betalar skatt för under hela livet och uttagsmöjligheterna är många. Du kan till exempel välja att ta ut tjänstepensionen på 5 år eller livslångt. Idag väljer mer än hälften de kortare alternativen. Men i takt med att livslängden ökar och vi blir aktiva allt längre bör man tänka till en extra gång och inte ta ut pensionen på för kort tid. Vad händer efter 70 om du valt att ta ut en stor del av pensionen på 5 år, säger Johannes Hagen.

”Jag kör med 5-2 metoden – jag är ledig fem dagar och jobbar två”

Även den så kallade 65-årsnormen börjar luckras upp. Idag tar omkring 40 procent ut pension tidigare än 65 års ålder, men antalet personer som väntar med att ta ut pensionen till långt senare ökar också markant. Inte minst ökar andelen ”jobbonärer”, det vill säga de som väljer att kombinera jobb med pension.

- Över 416 000 svenskar över 65 år har idag någon form av arbetsinkomst och två av tio 75-åringar arbetar fortfarande i någon utsträckning. Och anledningen är inte primärt ekonomisk, även om det naturligtvis leder till ökade arbets- och pensionsintäkter att vara jobbonär, säger Staffan Ström.

Enligt en undersökning utförd av Alecta är livskvalitet i stället det viktigaste argumentet. Man väljer helt enkelt att arbeta vidare för att det är bra för hälsan, för att man tycker om sina arbetsuppgifter och inte vill vara sysslolös eller för den sociala samvaron.

- En kvinnlig jobbonär sa till mig ”Jag kör med 5-2 metoden. Innan jobbade jag fem dagar och var ledig två, nu har jag vänt på det”, säger Staffan Ström.

Hur ser det egentligen ut med de svenska pensionärernas ekonomi?

Alecta gör årligen en studie om pensionärernas ekonomi, baserad på verkliga inkomstuppgifter för samtliga tre miljoner svenskar som är över 55 år. Med tanke på samhällsdebatten om fattigpensionärer kan resultatet tyckas vara förvånande. Faktum är att nästan varannan svensk får en högre inkomst när de går i pension och vid 72 års ålder har tre av tio svenskar fortfarande högre inkomst än när de var 60 år. Inkomsterna ökar dessutom för varje årskull, omräknat till dagens penningvärde. Dagens 67-åring har 38 procent mer om året att röra sig med jämfört med en 67-åring för tolv år sedan.

- Vår studie visar att Medelsvenssons inkomst efter skatt vid 67 års-ålder är hela 90 procent av den inkomst hen hade vid 60 års ålder. För de som var låginkomsttagare i sextioårsåldern är siffran hela 116 procent. Visst finns det äldre som har riktigt låga inkomster, men det är faktiskt vanligare med fattigdom bland yngre och medelålders än bland äldre, säger Staffan Ström.

Enklare förr – men inte bättre

Johannes Hagens tips inför pensionen:
Håll koll på att pensionsåldrarna håller på att höjas.
Ta inte ta ut pensionen för snabbt.
Planera tillsammans i hushållet.

Både Johannes Hagen och Staffan Ström ser alltså positivt på svenskarnas pensioner. Johannes tycker det är ett stabilt system som hittills har levererat bra och rättvisa pensioner. Den allmänna pensionen har tappat i betydelse för den totala inkomsten i takt med att tjänstepensionen blivit en allt viktigare del av pensionärernas inkomster. Kort sagt - det var enklare förr, men inte bättre.

- Om jag skulle sia om hur det ser ut tio år framåt i tiden tror jag att höjda pensionsåldrar gör att fler tar ut allmän pension senare. Trenden mot senare utträde från arbetsmarknaden lär också fortsätta. Uttagen blir mer individualiserade i takt med att yngre generationer, som både har mer flexibla pensionsavtal och större vana vid digitala hjälpmedel, går i pension. Gränsen mellan arbetsliv och pensionärsliv fortsätter att bli allt suddigare. Och jag tror att möjligheten till uttag på 5 år kommer begränsas på ett eller annat sätt för att skydda dem som kanske inte tänker så långsiktigt, säger Johannes Hagen.

Att det var en uppskattad och inspirerande föreläsning märktes på frågorna från åhörarna. Pensioner berör oss alla och troligtvis kände sig många betydligt mer insatta när de lämnade årets sista JU LIVE än när de kom dit.

JU LIVE tar nu sommaruppehåll men alla hälsas hjärtligt välkomna till nya spännande föreläsningar till hösten igen. Håll utkik i JU:s kalendarium så du inte missar någon.

2024-05-27