Ukrainskt besök i Jönköping – ska få hjälp att modernisera offentlig sektor

Den ukrainska delegationen består enbart av kvinnor då män för närvarande inte är tillåtna att resa ut från Ukraina.

Den här veckan välkomnar Jönköping tio politiker och tjänstemän från den ukrainska kommunen Konotop. Under fem intensiva dagar besöker de kommunala och privata bolag samt organisationer inom tredje sektorn för att samla inspiration och kunskap om hur man kan demokratisera och modernisera den offentliga sektorn.

Timur Uman, Professor in Business Administration at JIBS and project leader MCAD

Besöket är en del av ett projektsamarbete mellan Jönköpings kommun, Jönköping International Business School (JIBS), vid Jönköping University och Konotop som pågått sedan årsskiftet. Projektet, som finansieras av Svenska Institutet, går under benämningen Municipal Governance, Accountability and Democratisation (MCAD), och leds av Timur Uman, professor i företagsekonomi på JIBS.

–Projektet är viktigt på många sätt, inte minst för att kunna (åter)-etablera tydliga styrstrukturer inom den ukrainska kommunsektorn. Men också för att de ukrainska deltagarna lär sig av den svenska modellen, samtidigt som vi svenska deltagare får förståelse för hur man upprätthåller ansvarsskyldighet under krissituationer, säger Timur Uman.

Projektet MCAD består av tre delar. Den första var en femdagarskurs on-line med fokus på den svenska modellen för kommunalt styre, juridiska aspekter, ansvarsförhållanden och demokratisering. Den andra delen, som nu genomförs, äger rum på plats i Jönköping under fem dagar och innehåller både utbildning och praktiska aktiviteter.

Ett viktigt steg mot återuppbyggnad och modernisering

Från den ukrainska sidan ser man besöket i Jönköping som mycket spännande och är tacksamma för alla nya insikter och lärdomar:

–Det är oerhört inspirerande att få insikt i hur det fungerar i Sverige och Jönköping. Här sätts människan i centrum, och vi vill implementera detta i Ukraina. Sverige är progressivt och vi vill dra lärdomar av er. Vi ligger många år efter i till exempel jämställdhetsfrågor och hur länder och städer styrs, men vi hinner inte vänta. Vi vill göra stora förändringar på kort tid, säger, Shevechenko Teitiana, ledamot i Konotops kommunfullmäktige.

Efter den ryska invasionen och perioden av ockupation och befrielse av Konotop har de demokratiska institutionerna försvagats. För att kunna återuppbygga och stärka dessa institutioner igen behöver man hjälp att hitta verktyg för både de demokratiskt valda representanterna och de kommunala cheferna. Det är just dessa verktyg som forskare från JIBS tillsammans med Jönköpings Kommun och Kontops kommun jobbar med att ta fram i projektet.

-Vi har ett fantastiskt samarbete med Jönköpings kommun. De ville involvera sig i Ukrainas återuppbyggnad och fick kontakt med Konotop – en mindre kommun i nordöstra Ukraina som varit ockuperad men som nu är befriad. Det känns fantastiskt att få hjälpa till att utveckla ramar för ansvarsförhållanden mellan politiker och tjänstemän och bygga de strukturer som behövs för att samhället ska funka, säger Timur Uman.

Utmaningarna i Ukraina är enorma. Det råder brist på el och vatten, och människor lever under stor stress och oro. Samtidigt säger ukrainarna att de har vant sig vid kriget, det har blivit ett sätt att leva och nu vill de fokusera på framtiden, på hur Konotop och landet kan bli starkare så snart som möjligt.

–Partnerskap och samarbeten inspirerar oss och stärker vår tro på framtiden. Vi är tacksamma för projektet och för alla råd vi får om hur vi ska kunna återuppbygga vårt land igen, säger Rozanova Oksana, Chef för avdelningen för socialt skydd i Konotop kommunfullmäktige.

I projektets sista del ska deltagarna utforma miniprojekt för att förbättra förutsättningarna för ansvarsutkrävande genom att skapa strukturer för detta i Konotop. Forskare från JIBS kommer fungera som mentorer och följa implementeringen av deltagarnas projekt.

Fakta:

Projektgruppen består av två representanter från JIBS, Timur Uman, professor i företagsekonomi och Yuliya Khvatsik, universitetslektor i rättsvetenskap. Jönköpings kommun representeras av Chantal Coté, ansvarig för internationalisering, och Vanessa Persson, internationell samordnare. Även Vitaly Boiko, rådgivare till borgmästaren i Konotop kommun, ingår i projektgruppen.

2024-06-12